Investor relations

Financial Information


Financial Calendar
Year
Year-end report 2018 (Bokslutskommuniké)

2019-02-12
Quarterly report Q1 2019 (Kvartalsrapport)

2019-04-12
Annual shareholders’ meeting 2019 (Bolagsstämma)

2019-05-22
Quarterly report Q2 2019 (Kvartalsrapport)

2019-08-28
Quarterly report Q3 2019 (Kvartalsrapport)

2019-10-16
Year-end report 2019 (Bokslutskommuniké)

2020-02-12
Annual General Meeting in AVTECH Sweden (publ)
2018-05-24
Kallelse till årsstämma i AVTECH Sweden (Swedish)
PDFDownload

Fullmakt till årsstämma (Swedish)
PDFDownload

Styrelsens fullständiga förslag till beslut (Swedish)
PDFDownload
Annual General Meeting in AVTECH Sweden (publ)
2017-05-15
Kallelse till årsstämma i AVTECH Sweden (Swedish)
PDFDownload
Fullmakt till årsstämma (Swedish)
PDFDownload
Styrelsens fullständiga förslag till beslut (Swedish)
PDFDownload


Annual General Meeting in AVTECH Sweden (publ)
2016-06-07
Kallelse till årsstämma i AVTECH Sweden (Swedish)
PDFDownload
Fullmakt till årsstämma (Swedish)
PDFDownload
Styrelsens fullständiga förslag till beslut (Swedish)
PDFDownload


Certified Adviser

The Company’s Certified Adviser is Redeye AB

Mäster Samuelsgatan 42, 10 tr (Box 7141)
103 87 Stockholm
Phone: +46 8 121 576 90
Email: certifiedadviser@redeye.se
www.redeye.se 

Statutes

The statutes in AVTECH’s Articles of Association (Swedish).
PDFDownload


Preferential Share Issue

AVTECH Sweden AB:s nyemission är nu avslutad.
(The rights issue is now closed)
PDFDownload