Kommuniké från årsstämman i AVTECH

, , , , , , ,
Årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ), org.nr 556568-3108, som genomfördes den 20 maj 2021 genom förhandsröstning (poströstning) enligt lagen 22 § (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och…

Rapport från årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ) (”Bolaget”) den 8 maj 2020 beslutades:

, , , , , , ,
att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. att bevilja styrelsen och Verkställande Direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget; att arvode till styrelsen oförändrat…

Rapport från årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ) (”Bolaget”) den 22 maj 2019 beslutades:

, , , , ,
att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. att bevilja styrelsen och Verkställande Direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget; att arvode till styrelsen oförändrat…

Rapport från årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ) (“Bolaget”) den 24 maj 2018  beslutades:

, , , , , , ,
att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. att bevilja styrelsen och Verkställande Direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget; att arvode till styrelsen oförändrat…

Rapport från årsstämman i AVTECH Sweden AB

, , , , , , ,
Vid årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ) (”Bolaget”) den 15 maj 2017 beslutades: att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. att bevilja styrelsen och Verkställande…

Rapport från årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , , ,
Vid årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ) (”Bolaget”) den 7 juni 2016 beslutades:  att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.  att bevilja styrelsen och Verkställande…

Rapport från årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , , ,
Vid årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ) (”Bolaget”) den 8 juni 2015 beslutades: att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. om utdelning på Bolagets preferensaktier…

Rapport från extra bolagsstämma i AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , ,
Vid extra bolagsstämma i AVTECH Sweden AB (publ) den 8 oktober 2014 beslutades: att ändra bolagsordningen enligt följande: - Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor - Antalet aktier skall…

Rapport från årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , , ,
Vid årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ) (”Bolaget”) den 9 juni 2014 beslutades: att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. om utdelning på Bolagets preferensaktier…

Rapport från årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ) samt information om fortsatt bolagsstämma den 5 juli 2013

, , , , , , ,
Vid årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ) den 10 juni 2013 beslutades: • att arvode till styrelsen skall utgå med 175.000 kronor, varav 35 000 vardera till ledamöterna, samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning; •…