Rapport från årsstämman i AVTECH Sweden AB

, , , , , , ,
Vid årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ) (”Bolaget”) den 15 maj 2017 beslutades: att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. att bevilja styrelsen och Verkställande…

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AVTECH SWEDEN AB (PUBL)

, , , , , , ,
Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org. nr. 556568-3108, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 15 maj 2017 kl. 10.00 i Kista Science Tower , Färögatan 33 i Kista.Anmälan och rätt att delta i bolagsstämman Aktieägare…

Rapport från årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , , ,
Vid årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ) (”Bolaget”) den 7 juni 2016 beslutades:  att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.  att bevilja styrelsen och Verkställande…

Kallelse till årsstämma i AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , , ,
Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org. nr. 556568-3108, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 juni 2016 kl. 10.00 på Public Hotel, Storängstorget 14 i Åkersberga. Anmälan och rätt att delta i bolagsstämman…

Rapport från årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , , ,
Vid årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ) (”Bolaget”) den 8 juni 2015 beslutades: att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. om utdelning på Bolagets preferensaktier…

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AVTECH SWEDEN AB (publ)

, , , , , , ,
Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org. nr. 556568-3108, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 8 juni 2015 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Lönnvägen 2 i Åkersberga. Anmälan och rätt att delta i bolagsstämman…

Rapport från extra bolagsstämma i AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , ,
Vid extra bolagsstämma i AVTECH Sweden AB (publ) den 8 oktober 2014 beslutades: att ändra bolagsordningen enligt följande: - Aktiekapitalet skall utgöra lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor - Antalet aktier skall…

Kallelse till extra bolagsstämma i AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , , ,
Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org. nr 556568-3108, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 8 oktober 2014 klockan 15.00 i Mangold Fondkommissions lokaler på Engelbrektsplan 2 i Stockholm. Rätt att…

Rapport från årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , , ,
Vid årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ) (”Bolaget”) den 9 juni 2014 beslutades: att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning. om utdelning på Bolagets preferensaktier…

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AVTECH SWEDEN AB (publ)

, , , , , , ,
Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org. nr 556568-3108, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 9 juni 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Lönnvägen 2 i Åkersberga.Rätt att delta i bolagsstämman Aktieägare…