Kallelse till extra bolagsstämma i AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , , ,
Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org. nr. 556568-3108, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredag den 16 augusti 2013 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Lönnvägen 2 i Åkersberga.Anmälan Aktieägare som önskar…

Kallelse till fortsatt bolagsstämma i AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , , ,
Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org. nr 556568-3108, (”Bolaget”) kallas härmed till fortsatt bolagsstämma onsdagen den 31 juli 2013 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Lönnvägen 2 i Åkersberga. Tidigare information om datum för…

Rapport från årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ) samt information om fortsatt bolagsstämma den 5 juli 2013

, , , , , , ,
Vid årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ) den 10 juni 2013 beslutades: • att arvode till styrelsen skall utgå med 175.000 kronor, varav 35 000 vardera till ledamöterna, samt att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning; •…

Kallelse till årsstämma i AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , , ,
Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org. nr 556568-3108, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 10 juni 2013 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Lönnvägen 2 i Åkersberga.Rätt att delta i bolagsstämman Aktieägare…

Notification of the Annual General Meeting in AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , , ,
The shareholders of AVTECH Sweden AB (publ), reg. no. 556568-3108, are hereby invited to attend the Annual General Meeting of the Company on Monday, June 10 2013 at 10.00 am in the company’s offices in Lönnvägen 2, Åkersberga, Sweden.Right…

Kommuniké från extra bolagsstämma i AVTECH

, , , , , , ,
AVTECH Sweden AB (”AVTECH”) höll idag en extra bolagsstämma i Åkersberga med anledning av styrelsens förslag att emittera preferensaktier. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om: A. Ändring av bolagsordningenStämman…

Report from the Extraordinary General Meeting of AVTECH

, , , , , , ,
AVTECH Sweden AB ("AVTECH") today held an Extraordinary General Meeting (“EGM”) in Åkersberga in regards of the Board's proposal to issue preference shares. The EGM approved of the Board's proposal: A. Amendment of the…

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AVTECH SWEDEN AB (publ)

, , , , , , ,
Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org nr 556568-3108, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdag den 16 oktober 2012 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Lönnvägen 2 i Åkersberga. Anmälan Aktieägare som önskar…

NOTICE OF EXTRA GENERAL MEETING IN AVTECH SWEDEN AB (publ)

, , , , , , ,
The shareholders of AVTECH Sweden AB (publ), reg. no. 556568-3108, (“the Company”) are hereby invited to attend the extra general meeting of the shareholders to be held on Tuesday, 16 October 2012 at 10.00 at the Company’s premises at…

Report from the Annual General Meeting in AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , ,
At the Annual General Meeting in AVTECH Sweden AB (publ) on June 20 2012, the following was, among other things, decided: • establishing the Parent company’s income statement and balance sheet and the consolidated income statement and balance…