Rapport från årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , , ,
Vid årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ) den 20 juni 2012 beslutades bland annat: • att fastställa balansräkningen och resultaträkningen för bolaget och koncernen; • att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet…

Kallelse till årsstämma i AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , , ,
Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 juni 2012 kl. 10.00 i företagets kontor på Lönnvägen 2 i Åkersberga.Rätt att delta i bolagsstämman Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall…

Notification of the Annual General Meeting in AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , , ,
The shareholders of AVTECH Sweden AB (publ) are hereby invited to attend the Annual General Meeting of the Company on Wednesday, June 20 2012 at 10.00 am in the company’s offices in Lönnvägen 2, Åkersberga, Sweden.Right to attend the meeting Shareholders…