Kommuniké från extra bolagsstämma i AVTECH

, , , , , , ,
AVTECH Sweden AB (”AVTECH”) höll idag en extra bolagsstämma i Åkersberga med anledning av styrelsens förslag att emittera preferensaktier. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om: A. Ändring av bolagsordningenStämman…

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AVTECH SWEDEN AB (publ)

, , , , , , ,
Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org nr 556568-3108, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdag den 16 oktober 2012 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Lönnvägen 2 i Åkersberga. Anmälan Aktieägare som önskar…

NOTICE OF EXTRA GENERAL MEETING IN AVTECH SWEDEN AB (publ)

, , , , , , ,
The shareholders of AVTECH Sweden AB (publ), reg. no. 556568-3108, (“the Company”) are hereby invited to attend the extra general meeting of the shareholders to be held on Tuesday, 16 October 2012 at 10.00 at the Company’s premises at…

Report from the Annual General Meeting in AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , ,
At the Annual General Meeting in AVTECH Sweden AB (publ) on June 20 2012, the following was, among other things, decided: • establishing the Parent company’s income statement and balance sheet and the consolidated income statement and balance…

Rapport från årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , , ,
Vid årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ) den 20 juni 2012 beslutades bland annat: • att fastställa balansräkningen och resultaträkningen för bolaget och koncernen; • att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet…

Kallelse till årsstämma i AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , , ,
Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 juni 2012 kl. 10.00 i företagets kontor på Lönnvägen 2 i Åkersberga.Rätt att delta i bolagsstämman Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall…

Notification of the Annual General Meeting in AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , , ,
The shareholders of AVTECH Sweden AB (publ) are hereby invited to attend the Annual General Meeting of the Company on Wednesday, June 20 2012 at 10.00 am in the company’s offices in Lönnvägen 2, Åkersberga, Sweden.Right to attend the meeting Shareholders…