AVTECH successfully finalizes the Aventus implementation at Southwest Airlines

, , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH", "the Company") today announces that the Company has successfully finalized the implementation of the Aventus NowCast Descent solution (“Aventus”) at Southwest Airlines (“SWA”). The…

AVTECH enters into an agreement with Etihad on Aventus NowCast

, , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH", "the Company") today announces that the Company has entered into a commercial agreement with Etihad Airways P.J.S.C. (“Etihad”) related to the implementation of AVTECH’s Aventus NowCast…

AVTECH och Etihad ingår avtal om implementation av Aventus NowCast

, , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH", "Bolaget") offentligör idag att Bolaget har ingått ett kommersiellt avtal för implementation av AVTECH’s tjänsteerbjudande Aventus NowCast Descent (”Aventus”) med Etihad Airways…

AVTECH erhåller tilläggsavtal till kontraktet med Dubai Airports avseende Wake Vortex

, , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) (“AVTECH”) offentliggör idag att man har erhållit ett kontrakt via sitt intressebolag AVTECH Middle East LLC för att genomföra en tillkommande optionsexpansion av det sedan tidigare offentliggjorda huvudkontraktet…

AVTECH Receives additional options contract in the Dubai Wake Vortex Analysis Project

, , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) (“AVTECH”) today announces that it has received a contract through its associated company AVTECH Middle East LLC to execute an additional options expansion of the previously communicated primary contract with Dubai…

AVTECH offentliggör förtydligande om det nyligen ingångna avtalet med Southwest Airlines

, , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 11 juli 2014 att Bolaget ingått ett avtal med Southwest Airlines avseende implementation av Aventus NowCast Descent (”Aventus”) för Southwest Airlines fulla…

AVTECH and Southwest Airlines enters into contract for full network implementation of Aventus NowCast

, , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) (“AVTECH”) and Southwest Airlines (“SWA”), the largest carrier in the US in terms of originating domestic passengers boarded, operating the largest fleet of Boeing aircraft in the world, today announces that…

AVTECH och Southwest Airlines ingår avtal om implementation av  Aventus NowCast för Southwest Airlines ruttnät

, , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) (“AVTECH”) och Southwest Airlines (”SWA”); USA’s största flygbolag mätt i antalet ursprungligen ombordgångna inrikespassagerare, med drift av den största Boeingflottan i världen, offentliggör idag att…

AVTECH strengthens Sales and implements management changes

, , , ,
The Board of AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH” or the ”Company”) today announces several initiatives and actions to strengthen company Sales in order for the Company to short-term be able to reach its Sales expectations and mid-term…

AVTECH förstärker sin säljverksamhet samt genomför ledningsförändringar

, , , ,
Styrelsen för AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH” eller ”Bolaget”) offentliggör idag flera initiativ och åtgärder för att Bolaget på kort sikt skall kunna uppnå sina försäljningsförväntningar, samt för att Bolaget på mellanlång…