AVTECH Receives additional options contract in the Dubai Wake Vortex Analysis Project

, , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) (“AVTECH”) today announces that it has received a contract through its associated company AVTECH Middle East LLC to execute an additional options expansion of the previously communicated primary contract with Dubai…

AVTECH offentliggör förtydligande om det nyligen ingångna avtalet med Southwest Airlines

, , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH” eller ”Bolaget”) offentliggjorde den 11 juli 2014 att Bolaget ingått ett avtal med Southwest Airlines avseende implementation av Aventus NowCast Descent (”Aventus”) för Southwest Airlines fulla…

AVTECH and Southwest Airlines enters into contract for full network implementation of Aventus NowCast

, , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) (“AVTECH”) and Southwest Airlines (“SWA”), the largest carrier in the US in terms of originating domestic passengers boarded, operating the largest fleet of Boeing aircraft in the world, today announces that…

AVTECH och Southwest Airlines ingår avtal om implementation av  Aventus NowCast för Southwest Airlines ruttnät

, , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) (“AVTECH”) och Southwest Airlines (”SWA”); USA’s största flygbolag mätt i antalet ursprungligen ombordgångna inrikespassagerare, med drift av den största Boeingflottan i världen, offentliggör idag att…

AVTECH förstärker sin säljverksamhet samt genomför ledningsförändringar

, , , ,
Styrelsen för AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH” eller ”Bolaget”) offentliggör idag flera initiativ och åtgärder för att Bolaget på kort sikt skall kunna uppnå sina försäljningsförväntningar, samt för att Bolaget på mellanlång…

AVTECH strengthens Sales and implements management changes

, , , ,
The Board of AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH” or the ”Company”) today announces several initiatives and actions to strengthen company Sales in order for the Company to short-term be able to reach its Sales expectations and mid-term…

AVTECH and Panasonic Avionics Corporation sign agreement in support of joint global marketing and deployment of the Aventus NowCast product family

, , , ,
The Board of AVTECH Sweden AB (publ) (“AVTECH” or the “Company”) today announces a Strategic Partnership and Revenue Share Agreement (“RSA”) with Panasonic Avionics Corporation (“Panasonic”) to develop additional weather solution…

AVTECH och Panasonic Avionics Corporation ingår avtal som stöd för gemensam global marknadsföring och distribution av Aventus NowCast™

, , , ,
Styrelsen för AVTECH Sweden AB (publ) (“AVTECH” eller “Bolaget”) offentliggör idag ett Strategiskt Partnerskaps- och Vinstdelningsavtal (”Avtalet”) med Panasonic Avionics Corporation (“Panasonic”), för utveckling av tillkommande…

AVTECH to participate in the provision of innovative capacity management solutions at Heathrow Airport

, , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) (“AVTECH” or “the Company”) today announces that it has, as part of a team consisting of NATS, the UK’s leading provider of air traffic services, as prime contractor and Siemens Postal, Parcel and Airport Logistics,…

AVTECH’s Wake Vortex Analysis contract at Dubai International Airport is expanded

, , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) (“AVTECH” or the “Company”) today announces that its associated company, AVTECH Middle East LLC, has been awarded three options to the previously communicated key contract with Dubai Airports and DANS - Serco…