AVTECH’s Wake Vortex Analysis contract at Dubai International Airport is expanded

, , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) (“AVTECH” or the “Company”) today announces that its associated company, AVTECH Middle East LLC, has been awarded three options to the previously communicated key contract with Dubai Airports and DANS - Serco…

AVTECH Signs a Procurement Framework Agreement with UK Air Navigation Service provider NATS

, , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) (“AVTECH“ or the “Company”) today announces that it has signed a procurement framework agreement with UK Service provider NATS. NATS is a UK based company with a wide range of capabilities in Air Traffic Management,…

AVTECH’s reorganization is successfully completed

, , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH” or the ”Company”) today announces that the Attunda District Court in Stockholm Sweden today granted the Company an early termination of the Company’s reorganization, which means that AVTECH’s reorganization…

AVTECH’s företagsrekonstruktion är framgångsrikt avslutad

, , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH” eller ”Bolaget”) offentliggör idag att man av Attunda tingsrätt idag har beviljats ett förtida avslut av Bolagets företagsrekonstruktion, vilket betyder att AVTECH’s företagsrekonstruktion fr.o.m.…

AVTECH applies for termination of its reorganization

, , , , , ,
The Board of AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH” or the ”Company”) today announces that an application has been sent to the Attunda District Court in Stockholm Sweden, to terminate the Company’s ongoing successful reorganization as…

AVTECH ansöker om att avsluta företagsrekonstruktion

, , , ,
Styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH” eller ”Bolaget”) offentliggör idag att man har ansökt hos Attunda tingsrätt om att avsluta den pågående lyckade företagsrekonstruktionen eftersom syftet med rekonstruktionen nu är…

AVTECH invites to investor meetings

, , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) (“AVTECH” / “the Company”) invites to investor meetings in Stockholm, Sweden in regards of the Company’s upcoming public preferential share issue of shares of class B, amounting to approximately 17,6 MSEK.…

AVTECH inbjuder till investerarträffar

, , , ,
Med anledning av AVTECH:s förestående företrädesemission om cirka 17,6 MSEK inbjuder bolaget till investerarträffar i Stockholm. Bolaget kommer i samband med investerarträffarna att presenteras av VD Christer Staaf. Dessa äger rum vid…

AVTECH’s ansökan om förlängd företagsrekonstruktion godkänd

, , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) meddelar att bolagets ansökan om en förlängd företagsrekonstruktion idag beviljades av Attunda tingsrätt för en ny tremånadersperiod. Den initiella tremånadersperioden löpte fr.o.m. den 27 maj t.o.m. den 27…

AVTECH’s application for an extended reorganization is approved

, , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) announces that the company’s application for an extended reorganization was today approved by the Attunda District Court, Sweden, for a new three month period. The duration of the initial three month period was May…