GCAS and AVTECH ME partner to offer unique courses in the Middle East.

, , , ,
The Gulf Centre for Aviation Studies (GCAS), a part of ADAC, and AVTECH Middle East have signed a partnership agreement that aims to offer training programs focused on a number of key operational areas such as Performance Based Operations…

AVTECH vinner två kontrakt inom det viktiga Wake Vortex-området (turbulens genererad av vingspetsvirvlar) med en betydande flygplats i Mellanöstern.

, , , ,
Turbulens genererad av vingspetsvirvlar begränsar kapaciteten samt utgör en potentiell säkerhetsrisk vid flygplatser världen över. AVTECHs nyligen utvecklade verktyg för analys och hantering av detta problem bidrar till att förbättra…

AVTECH signs two contracts in the key wake vortex area with a Middle Eastern airport.

, , , ,
Wake vortex limits capacity and is a potential safety issue at airports around the world; newly developed AVTECH systems contribute to increased capacity while maintaining or improving safety levels. The use of these tools constitutes another…

Flightradar24 AB and AVTECH Sweden AB sign agreement to make Air Transportation more efficient and predictable.

, , , ,
Flightradar24 is globally known for its innovative applications in tracking aircraft and AVTECH is known for its innovative applications and systems in the air transport industry. Both companies have signed an agreement with the purpose of…

Flightradar24 AB och AVTECH Sweden AB skriver avtal i syftet att göra flyget effektivare och mer förutsägbart.

, , , ,
Flightradar24 är ett företag globalt känt för sina applikationer att kunna följa/spåra flygningar i telefoner och datorer och AVTECH är känt för att utveckla system och applikationer för flygindustrin. Avtalet som bolagen har ingått…

AVTECH signs important contract for Aventus NowCast™, AVTECH initiates and expands Aventus-trials but experiences delays within Professional Services.

, , , ,
AVTECH today announces that it continues the expansion and commercialization of its “green flying” product portfolio by signing an important commercial contract with Emirates airline on the delivery of Aventus NowCast as part of the ongoing…

AVTECH erhåller viktigt kontrakt avseende Aventus Nowcast™, initierar och utvidgar Aventus-tester men erfar förseningar inom Professional Services.

, , , ,
AVTECH offentliggör idag att man fortsätter expansionen och kommersialiseringen av sin produktportfölj för ”gröna flygningar” genom att ingå ett viktigt kommersiellt avtal med Emirates airline avseende leverans av Aventus NowCast…

AVTECH Sweden sprider sitt PBO Academy-koncept till Mellanöstern.

, , , ,
AVTECH Sweden fortsätter att bygga på sin vision för PBO (Performance Based Operations) och har i samband med detta etablerat PBO Academy i Mellanöstern-regionen med målsättningen att utbilda marknadens beslutsfattare i konceptet. PBO…

AVTECH Sweden brings PBO Academy concept to the Middle East.

, , , ,
AVTECH Sweden continues to build on its vision for PBO (Performance Based Operations) and has established PBO Academy in the Middle East region with the objective of educating market decision makers on the concept. The PBO Academy has been…

AVTECH Sweden receives Chinese patent for its Aventus-product and continues commercialization.

, , , ,
AVTECH Sweden is awarded Chinese patent on AventusNowcast™, once again proving global patentability on its aircraft wind optimization product system, a key element in advancing the company’s commercialization process and implementation…