Flightradar24 AB och AVTECH Sweden AB skriver avtal i syftet att göra flyget effektivare och mer förutsägbart.

, , , ,
Flightradar24 är ett företag globalt känt för sina applikationer att kunna följa/spåra flygningar i telefoner och datorer och AVTECH är känt för att utveckla system och applikationer för flygindustrin. Avtalet som bolagen har ingått…

AVTECH erhåller viktigt kontrakt avseende Aventus Nowcast™, initierar och utvidgar Aventus-tester men erfar förseningar inom Professional Services.

, , , ,
AVTECH offentliggör idag att man fortsätter expansionen och kommersialiseringen av sin produktportfölj för ”gröna flygningar” genom att ingå ett viktigt kommersiellt avtal med Emirates airline avseende leverans av Aventus NowCast…

AVTECH signs important contract for Aventus NowCast™, AVTECH initiates and expands Aventus-trials but experiences delays within Professional Services.

, , , ,
AVTECH today announces that it continues the expansion and commercialization of its “green flying” product portfolio by signing an important commercial contract with Emirates airline on the delivery of Aventus NowCast as part of the ongoing…

AVTECH Sweden sprider sitt PBO Academy-koncept till Mellanöstern.

, , , ,
AVTECH Sweden fortsätter att bygga på sin vision för PBO (Performance Based Operations) och har i samband med detta etablerat PBO Academy i Mellanöstern-regionen med målsättningen att utbilda marknadens beslutsfattare i konceptet. PBO…

AVTECH Sweden brings PBO Academy concept to the Middle East.

, , , ,
AVTECH Sweden continues to build on its vision for PBO (Performance Based Operations) and has established PBO Academy in the Middle East region with the objective of educating market decision makers on the concept. The PBO Academy has been…

AVTECH Sweden receives Chinese patent for its Aventus-product and continues commercialization.

, , , ,
AVTECH Sweden is awarded Chinese patent on AventusNowcast™, once again proving global patentability on its aircraft wind optimization product system, a key element in advancing the company’s commercialization process and implementation…

AVTECH to assist Emirates Airlines on project towards implementation of Performance Based Operations.

, , , ,
AVTECH will be assisting Emirates Airlines on a key project in the area of Performance Based Operations (PBO), expected to result in more effective air traffic flow and capacity management as well as reduced fuel consumption and CO2 emissions.The…

AVTECH selected for significant funding for research on Performance Based Operations.

, , , ,
AVTECH Sweden AB will receive 3,0 MSEK in research funding from VINNOVA (Sweden’s Governmental Agency for Innovation Systems), which will enable a considerable investment within the research area “Wake Vortex”, one of the company’s…

AVTECH announces inclusion within consortia that have achieved Associate Partner status with SESAR JU, and is attending ATC Global in Amsterdam.

, , , ,
Ahead of the annual Air Traffic Management conference, ATC Global Exhibition and Conference held in Amsterdam between 6-8 March 2012, AVTECH Sweden is confirming its three direct partnerships with the Single European Sky ATM Research (SESAR)…

AVTECH går till börsen med digitala verktyg för framtidens flyg

, , , ,
Svenskt företag mitt i omdaningen av flygtransportsektorn Den kommersiella flygindustrin står inför stora utmaningar. Kapaciteten och lönsamhet måste öka, samtidigt som energiförbrukning, utsläpp och bullernivåer måste minska. Stockholmsföretaget…