AVTECH Sweden AB (publ) communicates a business update

, , , ,
Marketing effort and new Marketing Manager With an increasing customer interest in environmentally sound flying and a market situation where airlines can start planning for a restart, now seems the right time for us to significantly increase…

AVTECH Sweden AB (publ) kommunicerar en affärsuppdatering

, , , ,
Marknadssatsning och ny marknadschef Med ett ökande kundintresse för miljöriktigt flygande och en marknadssituation där flygbolag kan börja planera för en återstart tycks det nu vara rätt tid för oss att kraftigt öka våra marknadsinsatser.…

Ny svensk teknik för en grönare flygåterhämtning

, , , ,
AVTECH’s Cruise Profile Optimizer sparar bränsle och sänker CO2 utsläpp med en garanterad bränslebesparing på 1.6% i planflyktsfasen. AVTECHs senaste Cruise Profile Optimizer-tjänst ger piloter taktisk information om hur varje…

New technology to support a greener aviation recovery

, , , ,
AVTECH's Cruise Profile Optimizer saves fuel and lowers CO2 emissions with a guaranteed 1.6% cruise fuel saving.AVTECH’s latest Cruise Profile Optimizer service provides pilots with tactical information on how to operate each individual…

Nasdaq Stockholm Disciplinary Board imposes a penalty of 4 annual fees on AVTECH Sweden AB (publ) for deficiencies in the following of information disclosure rules

, , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) (the "Company") has been informed of a decision from the Disciplinary Board of Nasdaq Stockholm that the Company is required to pay a penalty of 4  annual fees  a' SEK 100,000 for not having published information…

Nasdaq Stockholms disciplinnämnd ålägger AVTECH Sweden AB (publ) vite motsvarande 4 årsavgifter för brister i efterföljandet av reglerna kring informationsgivning

, , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) (”Bolaget”) har underrättats om beslut från disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm om att Bolaget åläggs att betala vite om 4 årsavgifter a’ SEK 100 000 för att vid två tillfällen ej ha offentliggjort information…

AVTECH announces a one-year contract extension with Southwest Airlines for the Aventus NowCast Descent Winds service, with a contract value between 4.4 MSEK and 9.3 MSEK, dependent on nr. of flights.

, , , , , ,
AVTECH Sweden AB has extended the current Aventus NowCast Descent service agreement with Southwest Airlines until the end of June 2021. The pricing model has been changed from a fixed price to a per-flight model in support of the airline’s…

AVTECH announces an adjustment of 2019 earnings

, , , , , ,
As a result of the revision of the 2019 financial statements previously published results need to be adjusted downwards by SEK 394,356. This is caused by reduced claims in a climb optimization development project. In accordance with a recommendation…

AVTECH informerar om en justering av 2019 års resultat

, , , , , ,
Som ett resultat av revisonen av 2019 års bokslut, behöver tidigare publicerat resultat justeras nedåt med 394 356 SEK. Detta är orsakat av minskade fordringar inom ett utvecklingsprojekt för climb-optimering. I enlighet med en rekommendation…

AVTECH ger en affärsuppdatering angående COVID-19

, , , , , ,
AVTECHs ledning vill härmed ge följande lägesuppdatering med anledning av det pågående globala coronavirus (COVID-19) utbrottet.   Verksamhetsåret 2020 skulle bli ett positivt år för AVTECH med flera nya kunder samt utökade samarbeten…