GCAS and AVTECH ME partner to offer unique courses in the Middle East.

, , , ,
The Gulf Centre for Aviation Studies (GCAS), a part of ADAC, and AVTECH Middle East have signed a partnership agreement that aims to offer training programs focused on a number of key operational areas such as Performance Based Operations…

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AVTECH SWEDEN AB (publ)

, , , , , , ,
Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org nr 556568-3108, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdag den 16 oktober 2012 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Lönnvägen 2 i Åkersberga. Anmälan Aktieägare som önskar…

NOTICE OF EXTRA GENERAL MEETING IN AVTECH SWEDEN AB (publ)

, , , , , , ,
The shareholders of AVTECH Sweden AB (publ), reg. no. 556568-3108, (“the Company”) are hereby invited to attend the extra general meeting of the shareholders to be held on Tuesday, 16 October 2012 at 10.00 at the Company’s premises at…

AVTECH vinner två kontrakt inom det viktiga Wake Vortex-området (turbulens genererad av vingspetsvirvlar) med en betydande flygplats i Mellanöstern.

, , , ,
Turbulens genererad av vingspetsvirvlar begränsar kapaciteten samt utgör en potentiell säkerhetsrisk vid flygplatser världen över. AVTECHs nyligen utvecklade verktyg för analys och hantering av detta problem bidrar till att förbättra…

AVTECH signs two contracts in the key wake vortex area with a Middle Eastern airport.

, , , ,
Wake vortex limits capacity and is a potential safety issue at airports around the world; newly developed AVTECH systems contribute to increased capacity while maintaining or improving safety levels. The use of these tools constitutes another…

Flightradar24 AB och AVTECH Sweden AB skriver avtal i syftet att göra flyget effektivare och mer förutsägbart.

, , , ,
Flightradar24 är ett företag globalt känt för sina applikationer att kunna följa/spåra flygningar i telefoner och datorer och AVTECH är känt för att utveckla system och applikationer för flygindustrin. Avtalet som bolagen har ingått…

Flightradar24 AB and AVTECH Sweden AB sign agreement to make Air Transportation more efficient and predictable.

, , , ,
Flightradar24 is globally known for its innovative applications in tracking aircraft and AVTECH is known for its innovative applications and systems in the air transport industry. Both companies have signed an agreement with the purpose of…

Report from the Annual General Meeting in AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , ,
At the Annual General Meeting in AVTECH Sweden AB (publ) on June 20 2012, the following was, among other things, decided: • establishing the Parent company’s income statement and balance sheet and the consolidated income statement and balance…

Rapport från årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , , ,
Vid årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ) den 20 juni 2012 beslutades bland annat: • att fastställa balansräkningen och resultaträkningen för bolaget och koncernen; • att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet…

AVTECH erhåller viktigt kontrakt avseende Aventus Nowcast™, initierar och utvidgar Aventus-tester men erfar förseningar inom Professional Services.

, , , ,
AVTECH offentliggör idag att man fortsätter expansionen och kommersialiseringen av sin produktportfölj för ”gröna flygningar” genom att ingå ett viktigt kommersiellt avtal med Emirates airline avseende leverans av Aventus NowCast…