AVTECH går till börsen med digitala verktyg för framtidens flyg

, , , ,
Svenskt företag mitt i omdaningen av flygtransportsektorn Den kommersiella flygindustrin står inför stora utmaningar. Kapaciteten och lönsamhet måste öka, samtidigt som energiförbrukning, utsläpp och bullernivåer måste minska. Stockholmsföretaget…