AVTECH vinner två kontrakt inom det viktiga Wake Vortex-området (turbulens genererad av vingspetsvirvlar) med en betydande flygplats i Mellanöstern.

, , , ,
Turbulens genererad av vingspetsvirvlar begränsar kapaciteten samt utgör en potentiell säkerhetsrisk vid flygplatser världen över. AVTECHs nyligen utvecklade verktyg för analys och hantering av detta problem bidrar till att förbättra…

Flightradar24 AB och AVTECH Sweden AB skriver avtal i syftet att göra flyget effektivare och mer förutsägbart.

, , , ,
Flightradar24 är ett företag globalt känt för sina applikationer att kunna följa/spåra flygningar i telefoner och datorer och AVTECH är känt för att utveckla system och applikationer för flygindustrin. Avtalet som bolagen har ingått…

AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – juni 2012

, , , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) presenterar Q2 Delårsrapport 2012. AVTECH-koncernens omsättning för det andra kvartalet 2012 uppgick till MSEK 1,6 (1,8). Omsättningen för sexmånadersperioden uppgick till MSEK 2,9 (3,3) Rörelseresultatet för…

Rapport från årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , , ,
Vid årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ) den 20 juni 2012 beslutades bland annat: • att fastställa balansräkningen och resultaträkningen för bolaget och koncernen; • att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet…

AVTECH erhåller viktigt kontrakt avseende Aventus Nowcast™, initierar och utvidgar Aventus-tester men erfar förseningar inom Professional Services.

, , , ,
AVTECH offentliggör idag att man fortsätter expansionen och kommersialiseringen av sin produktportfölj för ”gröna flygningar” genom att ingå ett viktigt kommersiellt avtal med Emirates airline avseende leverans av Aventus NowCast…

AVTECH Sweden sprider sitt PBO Academy-koncept till Mellanöstern.

, , , ,
AVTECH Sweden fortsätter att bygga på sin vision för PBO (Performance Based Operations) och har i samband med detta etablerat PBO Academy i Mellanöstern-regionen med målsättningen att utbilda marknadens beslutsfattare i konceptet. PBO…

DELÅRSRAPPORT Januari – mars 2012

, , , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) presenterar Q1 Delårsrapport 2012. AVTECH-koncernens omsättning för det första kvartalet 2012 uppgick till MSEK 1,3 (1,5). Rörelseresultatet för det första kvartalet 2012 var MSEK -2,3 (0,0). Nettoresultatet…

Kallelse till årsstämma i AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , , ,
Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 juni 2012 kl. 10.00 i företagets kontor på Lönnvägen 2 i Åkersberga.Rätt att delta i bolagsstämman Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall…

Nyemissionen i AVTECH Sweden fulltecknad.

, , , , , , ,
Nyemissionen i AVTECH Sweden AB blev fulltecknad. Emissionen omfattade en nyteckning av 2.500.000 B-aktier och tillförde därmed bolaget 15 mkr före emissionskostnader.Emissionens syfte var främst att tillföra medel för att öka investeringstakten…

AVTECH genomför en nyemission inför notering på NASDAQ OMX First North – 47 procent säkerställt via teckningsförbindelser

, , , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) genomför en nyemission riktad till allmänheten vilken vid full teckning kommer att tillföra AVTECH 15 Mkr. Bolaget har för avsikt att listas på First North i januari 2012. AVTECH är verksamma inom digital ATM (air…