AVTECH Sweden sprider sitt PBO Academy-koncept till Mellanöstern.

, , , ,
AVTECH Sweden fortsätter att bygga på sin vision för PBO (Performance Based Operations) och har i samband med detta etablerat PBO Academy i Mellanöstern-regionen med målsättningen att utbilda marknadens beslutsfattare i konceptet. PBO…

DELÅRSRAPPORT Januari – mars 2012

, , , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) presenterar Q1 Delårsrapport 2012. AVTECH-koncernens omsättning för det första kvartalet 2012 uppgick till MSEK 1,3 (1,5). Rörelseresultatet för det första kvartalet 2012 var MSEK -2,3 (0,0). Nettoresultatet…

Kallelse till årsstämma i AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , , ,
Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 juni 2012 kl. 10.00 i företagets kontor på Lönnvägen 2 i Åkersberga.Rätt att delta i bolagsstämman Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall…

Nyemissionen i AVTECH Sweden fulltecknad.

, , , , , , ,
Nyemissionen i AVTECH Sweden AB blev fulltecknad. Emissionen omfattade en nyteckning av 2.500.000 B-aktier och tillförde därmed bolaget 15 mkr före emissionskostnader.Emissionens syfte var främst att tillföra medel för att öka investeringstakten…

AVTECH genomför en nyemission inför notering på NASDAQ OMX First North – 47 procent säkerställt via teckningsförbindelser

, , , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) genomför en nyemission riktad till allmänheten vilken vid full teckning kommer att tillföra AVTECH 15 Mkr. Bolaget har för avsikt att listas på First North i januari 2012. AVTECH är verksamma inom digital ATM (air…

AVTECH går till börsen med digitala verktyg för framtidens flyg

, , , ,
Svenskt företag mitt i omdaningen av flygtransportsektorn Den kommersiella flygindustrin står inför stora utmaningar. Kapaciteten och lönsamhet måste öka, samtidigt som energiförbrukning, utsläpp och bullernivåer måste minska. Stockholmsföretaget…