AVTECH genomför en nyemission inför notering på NASDAQ OMX First North – 47 procent säkerställt via teckningsförbindelser

, , , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) genomför en nyemission riktad till allmänheten vilken vid full teckning kommer att tillföra AVTECH 15 Mkr. Bolaget har för avsikt att listas på First North i januari 2012. AVTECH är verksamma inom digital ATM (air…

AVTECH går till börsen med digitala verktyg för framtidens flyg

, , , ,
Svenskt företag mitt i omdaningen av flygtransportsektorn Den kommersiella flygindustrin står inför stora utmaningar. Kapaciteten och lönsamhet måste öka, samtidigt som energiförbrukning, utsläpp och bullernivåer måste minska. Stockholmsföretaget…