Nasdaq Stockholms disciplinnämnd ålägger AVTECH Sweden AB (publ) vite motsvarande 4 årsavgifter för brister i efterföljandet av reglerna kring informationsgivning

, , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) (”Bolaget”) har underrättats om beslut från disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm om att Bolaget åläggs att betala vite om 4 årsavgifter a’ SEK 100 000 för att vid två tillfällen ej ha offentliggjort information…

AVTECH SWEDEN AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2020

, , , , , , ,
NYCKELTAL OCH HÄNDELSER 2020 2020 2019 MSEK Kvartal 2 Kvartal 1 Kvartal 2 Omsättning 3.3 4.0 3.8 Rörelseresultat före avskrivningar +0.7 +0.3 +1.4 Nettoresultat +0.3 +0.0 +0.5 Nettoresultat…

AVTECH tillkännager ett års förlängning av kontraktet med Southwest Airlines för tjänsten Aventus NowCast Descent Winds, med ett kontraktsvärde mellan 4,4 MSEK och 9,3 MSEK, beroende på flygningar.

, , , , , , ,
AVTECH Sweden AB har förlängt det nuvarande Aventus NowCast Descent serviceavtalet med Southwest Airlines fram till slutet av juni 2021. Prissättningsmodellen har ändrats från ett fast pris till en rörlig prissättning per flygning som…

Rapport från årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ) (”Bolaget”) den 8 maj 2020 beslutades:

, , , , , , ,
att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. att bevilja styrelsen och Verkställande Direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget; att arvode till styrelsen oförändrat…

AVTECH SWEDEN AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2020

, , , , , , ,
NYCKELTAL OCH HÄNDELSER MSEK 2020 Kvartal 1 2019 Kvartal 4 2019 Kvartal 1 Omsättning 4,0 3,8 4,1 Rörelseresultat före avskrivningar +0,3 +0,5 +0,9 Nettoresultat 0,0 -0,3 +0,1 Nettoresultat…

Avtech Swedens årsredovisning för 2019 publicerad

, , , , , ,
AVTECH Swedens årsredovisning för verksamhetsåret 2019 är nu offentlig och finns tillgänglig för nedladdning på https://www.avtech.aero/report#content. Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av de kontaktpersoner…

Rättelse av kallelse

, , , , , , ,
Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org.nr 556568-3108, kallas härmed till årsstämma fredagen den 8/5 2020 kl. 10.00 I Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista. Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och…

Kallelse till årsstämma 2020 i AVTECH Sweden AB (publ), 556568-3108

, , , , , , ,
ÅRSSTÄMMA I AVTECH SWEDEN AB (PUBL)  Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org.nr 556568-3108, ("Bolaget") har idag kallats till årsstämma FREDAGEN den 8 maj 2020 kl. 10.00 i Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista. Aktieägare…

AVTECH informerar om en justering av 2019 års resultat

, , , , , ,
Som ett resultat av revisonen av 2019 års bokslut, behöver tidigare publicerat resultat justeras nedåt med 394 356 SEK. Detta är orsakat av minskade fordringar inom ett utvecklingsprojekt för climb-optimering. I enlighet med en rekommendation…

AVTECH ger en affärsuppdatering angående COVID-19

, , , , , ,
AVTECHs ledning vill härmed ge följande lägesuppdatering med anledning av det pågående globala coronavirus (COVID-19) utbrottet.   Verksamhetsåret 2020 skulle bli ett positivt år för AVTECH med flera nya kunder samt utökade samarbeten…