AVTECH ingår avsiktsförklaring om test av Aventus NowCast

, , , , , ,
Styrelsen för AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH" eller "Företaget") gör idag följande tillkännagivande:  AVTECH Sweden AB tillkännager att en avsiktsförklaring ingåtts med ett medelstort europeiskt flygbolag att implementera…

AVTECH uppmärksammar en informativ artikel om Aventus i norsk media.

, , , ,
Flygbolaget Norwegian är sedan december 2018 kund hos AVTECH. AVTECH anpassar sina tjänster till varje flygplansmodell (B737NG, B737MAX och B787) i Norwegians flotta. Avancerade och skräddarsydda väderdata från AVTECH:s unika vädertjänst…

AVTECH kommunicerar en förlängning av nuvarande kontrakt med Southwest Airlines.

, , , , , , ,
Styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH" eller "Bolaget") kommunicerar idag följande affärsuppdatering: Nuvarande 5 årskontrakt med Southwest Airlines har förlängts med ytterligare 1 år med övriga kontraktsvillkor…

AVTECH kommunicerar en uppdatering av marknadsläget

, , , ,
AVTECH Sweden AB styrelse kommunicerar följande uppdatering av marknadsläget: De första två kvartalen 2019 har innehållit intensifierade marknadsinsatser och utvecklingsaktiviteter. Detta är en fortsättning av insatser som initierades…

Rapport från årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ) (”Bolaget”) den 22 maj 2019 beslutades:

, , , , ,
att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. att bevilja styrelsen och Verkställande Direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget; att arvode till styrelsen oförändrat…

AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – mars 2019

, , , , , , ,
AVTECH-koncernens omsättning för det första kvartalet 2019 uppgick till MSEK 4.1(2,8). Rörelseresultatet före avskrivningar för det första kvartalet 2019 var MSEK +0,9 (+0,3) Nettoresultatet för det första kvartalet 2019 uppgick…

AVTECH Swedens årsredovisning för 2018 publicerad

, , , , , ,
AVTECH Swedens årsredovisning för verksamhetsåret 2018 är nu offentlig och finns tillgänglig för nedladdning på www.avtech.aero.Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av de kontaktpersoner som anges nedan, …

Kallelse till årsstämma 2019 i AVTECH Sweden AB (publ), 556568-3108

, , , , , , ,
ÅRSSTÄMMA I AVTECH SWEDEN AB (PUBL) Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org.nr 556568-3108, ("Bolaget") har idag kallats till årsstämma onsdagen den 22 maj 2019 kl. 10.00 i Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista. Aktieägare…

AVTECH AB (publ) informerar om ändring i finansiella kalendern

, , , , , ,
I den finansiella kalendern är publiceringen av delårsrapporten för januari – mars 2019 planerad att offentliggöras den 12 april 08:30. Det har beslutats att senarelägga offentliggörandet av rapporten till den 8 maj kl. 08.30. Ändringen…

AVTECH beviljas stöd från Svenska Energimyndigheten för ytterligare utveckling

, , , ,
AVTECH meddelar att den Svenska Energimyndigheten beviljat AVTECH ekonomiskt stöd för att ytterligare utveckla Aventus systemet. Flygbolaget Norwegian kommer att ta en aktiv del i det planerade utvecklingsarbetet. Det nya projektet har som…