AVTECH kommunicerar en uppdatering av marknadsläget.

, , , ,
AVTECH Sweden AB styrelse kommunicerar följande uppdatering av marknadsläget. För närvarande är 6 stycken europeiska flygbolag i olika faser av genomförande av tester av Aventus Full Flight. Dessa flygbolag representerar en total flygplansflotta…

AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – september 2019

, , , , , , ,
AVTECH-koncernens omsättning för det tredje kvartalet 2019 uppgick till MSEK 4.0(3,1). Rörelseresultatet före avskrivningar för det tredje kvartalet 2019 var MSEK +1,5 (+1,0) Nettoresultatet för det tredje kvartalet 2019 uppgick…

AVTECH informerar om val av ny VD

, , , , , ,
Styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH” or ”The Company”) informerar idag om följande:  AVTECH Sweden AB meddelar att selekteringsprocessen för en ny VD har slutförts. Mr. David Rytter har valts till att bli ny VD i AVTECH…

AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – juni 2019

, , , , , , ,
AVTECH-koncernens omsättning för det andra kvartalet 2019 uppgick till MSEK 4.0(3,3). Rörelseresultatet före avskrivningar för det andra kvartalet 2019 var MSEK +1,4 (+0,2) Nettoresultatet för det andra kvartalet 2019 uppgick till MSEK…

AVTECH ingår avsiktsförklaring om test av Aventus NowCast

, , , , , ,
Styrelsen för AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH" eller "Företaget") gör idag följande tillkännagivande:  AVTECH Sweden AB tillkännager att en avsiktsförklaring ingåtts med ett medelstort europeiskt flygbolag att implementera…

AVTECH uppmärksammar en informativ artikel om Aventus i norsk media.

, , , ,
Flygbolaget Norwegian är sedan december 2018 kund hos AVTECH. AVTECH anpassar sina tjänster till varje flygplansmodell (B737NG, B737MAX och B787) i Norwegians flotta. Avancerade och skräddarsydda väderdata från AVTECH:s unika vädertjänst…

AVTECH kommunicerar en förlängning av nuvarande kontrakt med Southwest Airlines.

, , , , , , ,
Styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH" eller "Bolaget") kommunicerar idag följande affärsuppdatering: Nuvarande 5 årskontrakt med Southwest Airlines har förlängts med ytterligare 1 år med övriga kontraktsvillkor…

AVTECH kommunicerar en uppdatering av marknadsläget

, , , ,
AVTECH Sweden AB styrelse kommunicerar följande uppdatering av marknadsläget: De första två kvartalen 2019 har innehållit intensifierade marknadsinsatser och utvecklingsaktiviteter. Detta är en fortsättning av insatser som initierades…

Rapport från årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ) (”Bolaget”) den 22 maj 2019 beslutades:

, , , , ,
att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. att bevilja styrelsen och Verkställande Direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget; att arvode till styrelsen oförändrat…

AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – mars 2019

, , , , , , ,
AVTECH-koncernens omsättning för det första kvartalet 2019 uppgick till MSEK 4.1(2,8). Rörelseresultatet före avskrivningar för det första kvartalet 2019 var MSEK +0,9 (+0,3) Nettoresultatet för det första kvartalet 2019 uppgick…