AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Jan – Jun 2016

, , , , , , ,
 AVTECH-koncernens omsättning för det andra kvartalet 2016 uppgick till MSEK 2,7 (3,9) bestående i huvudsak av intäkter från affärsområdet Aventus NowCast. Omsättningen för sexmånadersperioden uppgick till MSEK 5,7 (6,9).   Rörelseresultatet…

AVTECH Sweden AB (publ)   DELÅRSRAPPORT Januari – juni 2015

, , , , , , ,
AVTECH-koncernens omsättning för det andra kvartalet 2015 uppgick till MSEK 2,8 (3,2). Omsättningen för sexmånadersperioden uppgick till MSEK 4,7 (5,2). Rörelseresultatet för det andra kvartalet 2015 var MSEK -3,3 (-1,3) och för…

AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – september 2014

, , , , , , ,
AVTECH-koncernens omsättning för det tredje kvartalet 2014 uppgick till MSEK 3,2 (2,3). Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 8,4 (5,1). Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2014 var MSEK -0,8 (-1,7) och för…

AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – juni 2014

, , , , , , ,
AVTECH-koncernens omsättning för det andra kvartalet 2014 uppgick till MSEK 3,2 (1,2) bestående i huvudsak av konsultintäkter. Omsättningen för sexmånadersperioden uppgick till MSEK 5,2 (2,8). Rörelseresultatet för det andra kvartalet…

AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORTJanuari – juni 2013

, , , , , , ,
AVTECH-koncernens omsättning för det andra kvartalet 2013 uppgick till MSEK 1,2 (1,6). Omsättningen för sexmånadersperioden uppgick till MSEK 2,8 (2,9). Rörelseresultatet för det andra kvartalet 2013 var MSEK -3,4 (-3,5) och för…

Rapport från extra bolagsstämma i AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , , ,
Vid extra bolagsstämma i AVTECH Sweden AB (publ) den 16 augusti 2013 beslutades att: Ändra bolagsordningen enligt följande:          -       Aktiekapitalet skall utgöra lägst 1 270 000 kronor och högst 5 080 000 kronor         …

AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – juni 2012

, , , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) presenterar Q2 Delårsrapport 2012. AVTECH-koncernens omsättning för det andra kvartalet 2012 uppgick till MSEK 1,6 (1,8). Omsättningen för sexmånadersperioden uppgick till MSEK 2,9 (3,3) Rörelseresultatet för…

AVTECH Sweden AB (publ) INTERIM REPORT January – June 2012

, , , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) presents Q2 Interim Report 2012. The AVTECH-group turnover for the second quarter of 2012 totaled MSEK 1,6 (1,8). The turnover for the six month period totaled MSEK 2,9 (3,3). Operating income (profit/loss) for the second…