AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – september 2013

, , , , , , ,
• AVTECH-koncernens omsättning för det tredje kvartalet 2013 uppgick till MSEK 2,3 (1,6). Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 5,1 (4,5). • Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2013 var MSEK -1,7 (-2,1)…

DELÅRSRAPPORT Januari – september 2012

, , , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) presenterar Q3 Delårsrapport 2012. AVTECH-koncernens omsättning för det tredje kvartalet 2012 uppgick till MSEK 1,6 (1,1). Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 4,5 (4,4). Rörelseresultatet…

INTERIM REPORT January – September 2012

, , , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) presents Q3 Interim Report 2012. The AVTECH-group turnover for the third quarter 2012 totaled MSEK 1,6 (1,1). The turnover for the nine month period totaled MSEK 4,5 (4,4). Operating income (profit/loss) for the third…