AVTECH Sweden AB (publ) Year-End Report January – December 2021

, , , , , , ,
KEY FIGURES AND EVENTS 202120212020MSEKQuarter 4Quarter 3Quarter 4Net turnover3.63.42.1Operating profit before depreciation+0.9+1.0-1,1Net profit+0.1+0.2-1.6Net profit per share, SEK+0.001+0.004-0.029Cash flow+0.4+0.7+2.0Cash and cash equivalents10.29.812.1Equity25.125.026.5Equity…

AVTECH Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké Januari – December 2021

, , , , , , ,
NYCKELTAL OCH HÄNDELSER 202120212020MSEKKvartal 4Kvartal 3Kvartal 4Omsättning (från försäljning)3.63.42.1Rörelseresultat före avskrivningar+0.9+1.0-1.1Nettoresultat+0.1+0.2-1.6Nettoresultat per aktie, SEK+0.001+0.004-0.029Kassaflöde+0.4+0.7+2.0Koncernens…

AVTECH SWEDEN AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2020

, , , , , , ,
NYCKELTAL OCH HÄNDELSER 2020 2020 2019 MSEK Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 4 Omsättning 2.1 2.7 3.4 Rörelseresultat före avskrivningar -1.1 -0.2 +0.1 Nettoresultat -1.6 -0.6 -0.7 Nettoresultat…

AVTECH SWEDEN AB (PUBL) YEAR-END REPORT JANUARY – DECEMBER 2020

, , , , , , ,
KEY FIGURES AND EVENTS 2020 2020 2019 MSEK Quarter 4 Quarter 3 Quarter 4 Net turnover 2.1 2.7 3.4 Operating profit before depreciation -1.1 -0.2 +0.1 Net profit -1.6 -0.6 -0.7 Net…

AVTECH Sweden AB (publ) INTERIM REPORT January – December 2019

, , , , , , ,
AVTECH Group's sales for the fourth quarter of 2019 amounted to MSEK 3.8 (3.4). Operating profit before depreciation for the fourth quarter of 2019 was MSEK +0.5 (+0.7). Net profit for the fourth quarter of 2019 amounted to MSEK…

AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari – december 2019

, , , , , , ,
AVTECH-koncernens omsättning för det fjärde kvartalet 2019 uppgick till MSEK 3,8(3,4). Rörelseresultatet före avskrivningar för det fjärde kvartalet 2019 var MSEK +0,5 (+0,7). Nettoresultatet för det fjärde kvartalet…

Rättelse Bokslutskommunike i Avtech Sweden AB (publ) januari-december 2018

, , , , , , ,
I bokslutskommunike som offentliggjordes den 12/2 2019, uppgavs tyvärr en felaktig siffra vad gäller de externa kostnader för Q4 2018, se sid 9 Externa kostnader. Rättelsen har ingen påverkan på resultatet. Korrekt siffra externa kostnader…

YEAR-END REPORT January – December 2018

, , , , , , ,
The turnover of the AVTECH Group for the fourth quarter of 2018 amounted to MSEK 4.2 (4.1). Turnover for the twelve-month period amounted to 16.0 (14.1). Operating profit before depreciation for the fourth quarter of 2018 was MSEK +0.7 (+0.3)…

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari – december 2018

, , , , , , ,
AVTECH-koncernens omsättning för det fjärde kvartalet 2018 uppgick till MSEK 4.2(4,1). Omsättningen för tolvmånadersperioden uppgick till 16,0 (14,1). Rörelseresultatet före avskrivningar för det fjärde kvartalet 2018 var MSEK +0,7…

AVTECH Sweden AB (publ) YEAR END REPORT JANUARY – DECEMBER 2017

, , , , , , ,
AVTECH-group turnover for the fourth quarter 2017 amounted to MSEK 4.1 (3.2). Turnover for the twelve-month period amounted to 14.1 (11.5).  Operating profit before depreciation for the fourth quarter 2017 was MSEK +0.3 (-2.7) for the 12-month…