AVTECH SWEDEN AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI – DECEMBER 2020

, , , , , , ,
NYCKELTAL OCH HÄNDELSER 2020 2020 2019 MSEK Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 4 Omsättning 2.1 2.7 3.4 Rörelseresultat före avskrivningar -1.1 -0.2 +0.1 Nettoresultat -1.6 -0.6 -0.7 Nettoresultat…

AVTECH SWEDEN AB (PUBL) YEAR-END REPORT JANUARY – DECEMBER 2020

, , , , , , ,
KEY FIGURES AND EVENTS 2020 2020 2019 MSEK Quarter 4 Quarter 3 Quarter 4 Net turnover 2.1 2.7 3.4 Operating profit before depreciation -1.1 -0.2 +0.1 Net profit -1.6 -0.6 -0.7 Net…

AVTECH Sweden AB (publ) INTERIM REPORT January – December 2019

, , , , , , ,
AVTECH Group's sales for the fourth quarter of 2019 amounted to MSEK 3.8 (3.4). Operating profit before depreciation for the fourth quarter of 2019 was MSEK +0.5 (+0.7). Net profit for the fourth quarter of 2019 amounted to MSEK…

AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari – december 2019

, , , , , , ,
AVTECH-koncernens omsättning för det fjärde kvartalet 2019 uppgick till MSEK 3,8(3,4). Rörelseresultatet före avskrivningar för det fjärde kvartalet 2019 var MSEK +0,5 (+0,7). Nettoresultatet för det fjärde kvartalet…

Rättelse Bokslutskommunike i Avtech Sweden AB (publ) januari-december 2018

, , , , , , ,
I bokslutskommunike som offentliggjordes den 12/2 2019, uppgavs tyvärr en felaktig siffra vad gäller de externa kostnader för Q4 2018, se sid 9 Externa kostnader. Rättelsen har ingen påverkan på resultatet. Korrekt siffra externa kostnader…

YEAR-END REPORT January – December 2018

, , , , , , ,
The turnover of the AVTECH Group for the fourth quarter of 2018 amounted to MSEK 4.2 (4.1). Turnover for the twelve-month period amounted to 16.0 (14.1). Operating profit before depreciation for the fourth quarter of 2018 was MSEK +0.7 (+0.3)…

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari – december 2018

, , , , , , ,
AVTECH-koncernens omsättning för det fjärde kvartalet 2018 uppgick till MSEK 4.2(4,1). Omsättningen för tolvmånadersperioden uppgick till 16,0 (14,1). Rörelseresultatet före avskrivningar för det fjärde kvartalet 2018 var MSEK +0,7…

AVTECH Sweden AB (publ) YEAR END REPORT JANUARY – DECEMBER 2017

, , , , , , ,
AVTECH-group turnover for the fourth quarter 2017 amounted to MSEK 4.1 (3.2). Turnover for the twelve-month period amounted to 14.1 (11.5).  Operating profit before depreciation for the fourth quarter 2017 was MSEK +0.3 (-2.7) for the 12-month…

AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari – december 2017

, , , , , , ,
AVTECH-koncernens omsättning för det fjärde kvartalet 2017 uppgick till MSEK 4.1(3,2).  Omsättningen för tolvmånadersperioden uppgick till 14,1 (11,5). Rörelseresultatet före avskrivningar för det fjärde kvartalet 2017 var MSEK…

AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari – december  2016

, , , , , , ,
AVTECH-koncernens omsättning för det fjärde kvartalet 2016 uppgick till MSEK 2,4 (2,1) bestående i huvudsak av intäkter från affärsområdet Aventus NowCast. Omsättningen för helåret uppgick till MSEK 8,3 (8,7). Rörelseresultatet…