AVTECH Sweden AB (publ) och NATS inleder samarbete genom att ingå ett samförståndsavtal

, , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) tillkännager idag att ett samförståndsavtal har ingåtts med NATS. Samförståndsavtalet utgör ett ramverk som möjliggör ett strategiskt samarbete, utveckling av nya produkterbjudanden samt meraffärer.NATS är…

AVTECH offentliggör emissionsmemorandum och information om erhållna teckningsförbindelser

, , , , , , ,
Styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett emissionsmemorandum (”Memorandumet”) med anledning av den förestående företrädesemissionen av preferensaktier i Bolaget.I Memorandumet, som…

AVTECH publishes Information Memorandum in regards of impending share issue and information on received subscription commitments

, , , , , , ,
The Board of AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH" or the "Company") today announces an Information Memorandum ("Memorandum") in regards of the impending issue of preference shares in the Company (“the Offer”).The Memorandum,…

Air New Zealand sign contract for Aventus Nowcast™

, , , ,
AVTECH Sweden AB has entered into another commercial contract for its Aventus NowCast™ product system, this time with Air New Zealand.Over a short period of time, AVTECH has closed another, strategically important, contract in terms of its…

Air New Zealand signerar avtal för Aventus Nowcast™

, , , ,
AVTECH Sweden AB har ingått ännu ett avtal avseende Aventus NowCast™, den här gången med Air New Zealand.På kort tid har AVTECH vunnit ännu ett betydelsefullt kontrakt för sin vindoptimeringsprodukt Aventus NowCast™. Aventus NowCast™…

Kommuniké från extra bolagsstämma i AVTECH

, , , , , , ,
AVTECH Sweden AB (”AVTECH”) höll idag en extra bolagsstämma i Åkersberga med anledning av styrelsens förslag att emittera preferensaktier. Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om: A. Ändring av bolagsordningenStämman…

Report from the Extraordinary General Meeting of AVTECH

, , , , , , ,
AVTECH Sweden AB ("AVTECH") today held an Extraordinary General Meeting (“EGM”) in Åkersberga in regards of the Board's proposal to issue preference shares. The EGM approved of the Board's proposal: A. Amendment of the…

GCAS och AVTECH ME sluter partneravtal och erbjuder unika utbildningar i Mellanöstern.

, , , ,
The Gulf Centre for Aviation Studies (GCAS), en del av ADAC, och AVTECH Middle East har skrivit under ett partneravtal i syftet att erbjuda utbildningar och kurser med fokus på områden som Performance Based Operations (PBO), Collaborative…

GCAS and AVTECH ME partner to offer unique courses in the Middle East.

, , , ,
The Gulf Centre for Aviation Studies (GCAS), a part of ADAC, and AVTECH Middle East have signed a partnership agreement that aims to offer training programs focused on a number of key operational areas such as Performance Based Operations…

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I AVTECH SWEDEN AB (publ)

, , , , , , ,
Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org nr 556568-3108, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdag den 16 oktober 2012 klockan 10.00 i Bolagets lokaler på Lönnvägen 2 i Åkersberga. Anmälan Aktieägare som önskar…