NOTICE OF EXTRA GENERAL MEETING IN AVTECH SWEDEN AB (publ)

, , , , , , ,
The shareholders of AVTECH Sweden AB (publ), reg. no. 556568-3108, (“the Company”) are hereby invited to attend the extra general meeting of the shareholders to be held on Tuesday, 16 October 2012 at 10.00 at the Company’s premises at…

AVTECH issues preferential shares and communicates a forecast

, , , , , , ,
The Board of AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH") has proposed an Extra General Meeting to, amongst others, take decision on a share issue of preference shares with the preferential right to the current share owners, amounting to approximately…

AVTECH genomför emission av preferensaktier och lämnar prognos

, , , , , , ,
Styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH” eller ”Bolaget”) har föreslagit en extra bolagsstämma att bland annat fatta beslut om en nyemission av preferensaktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare om cirka 8,5 MSEK…

AVTECH vinner två kontrakt inom det viktiga Wake Vortex-området (turbulens genererad av vingspetsvirvlar) med en betydande flygplats i Mellanöstern.

, , , ,
Turbulens genererad av vingspetsvirvlar begränsar kapaciteten samt utgör en potentiell säkerhetsrisk vid flygplatser världen över. AVTECHs nyligen utvecklade verktyg för analys och hantering av detta problem bidrar till att förbättra…

AVTECH signs two contracts in the key wake vortex area with a Middle Eastern airport.

, , , ,
Wake vortex limits capacity and is a potential safety issue at airports around the world; newly developed AVTECH systems contribute to increased capacity while maintaining or improving safety levels. The use of these tools constitutes another…

Flightradar24 AB och AVTECH Sweden AB skriver avtal i syftet att göra flyget effektivare och mer förutsägbart.

, , , ,
Flightradar24 är ett företag globalt känt för sina applikationer att kunna följa/spåra flygningar i telefoner och datorer och AVTECH är känt för att utveckla system och applikationer för flygindustrin. Avtalet som bolagen har ingått…

Flightradar24 AB and AVTECH Sweden AB sign agreement to make Air Transportation more efficient and predictable.

, , , ,
Flightradar24 is globally known for its innovative applications in tracking aircraft and AVTECH is known for its innovative applications and systems in the air transport industry. Both companies have signed an agreement with the purpose of…

AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – juni 2012

, , , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) presenterar Q2 Delårsrapport 2012. AVTECH-koncernens omsättning för det andra kvartalet 2012 uppgick till MSEK 1,6 (1,8). Omsättningen för sexmånadersperioden uppgick till MSEK 2,9 (3,3) Rörelseresultatet för…

AVTECH Sweden AB (publ) INTERIM REPORT January – June 2012

, , , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) presents Q2 Interim Report 2012. The AVTECH-group turnover for the second quarter of 2012 totaled MSEK 1,6 (1,8). The turnover for the six month period totaled MSEK 2,9 (3,3). Operating income (profit/loss) for the second…

Report from the Annual General Meeting in AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , ,
At the Annual General Meeting in AVTECH Sweden AB (publ) on June 20 2012, the following was, among other things, decided: • establishing the Parent company’s income statement and balance sheet and the consolidated income statement and balance…