Rapport från årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , , ,
Vid årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ) den 20 juni 2012 beslutades bland annat: • att fastställa balansräkningen och resultaträkningen för bolaget och koncernen; • att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet…

AVTECH erhåller viktigt kontrakt avseende Aventus Nowcast™, initierar och utvidgar Aventus-tester men erfar förseningar inom Professional Services.

, , , ,
AVTECH offentliggör idag att man fortsätter expansionen och kommersialiseringen av sin produktportfölj för ”gröna flygningar” genom att ingå ett viktigt kommersiellt avtal med Emirates airline avseende leverans av Aventus NowCast…

AVTECH signs important contract for Aventus NowCast™, AVTECH initiates and expands Aventus-trials but experiences delays within Professional Services.

, , , ,
AVTECH today announces that it continues the expansion and commercialization of its “green flying” product portfolio by signing an important commercial contract with Emirates airline on the delivery of Aventus NowCast as part of the ongoing…

AVTECH Sweden sprider sitt PBO Academy-koncept till Mellanöstern.

, , , ,
AVTECH Sweden fortsätter att bygga på sin vision för PBO (Performance Based Operations) och har i samband med detta etablerat PBO Academy i Mellanöstern-regionen med målsättningen att utbilda marknadens beslutsfattare i konceptet. PBO…

AVTECH Sweden brings PBO Academy concept to the Middle East.

, , , ,
AVTECH Sweden continues to build on its vision for PBO (Performance Based Operations) and has established PBO Academy in the Middle East region with the objective of educating market decision makers on the concept. The PBO Academy has been…

INTERIM REPORT January – March 2012

, , , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) presents Q1 Interim Report 2012. The AVTECH-group turnover for the first quarter of 2012 totaled MSEK 1,3 (1,5). Operating income (profit/loss) for the first quarter of 2012 was MSEK -2,3 (0,0). Net profit/loss for…

DELÅRSRAPPORT Januari – mars 2012

, , , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) presenterar Q1 Delårsrapport 2012. AVTECH-koncernens omsättning för det första kvartalet 2012 uppgick till MSEK 1,3 (1,5). Rörelseresultatet för det första kvartalet 2012 var MSEK -2,3 (0,0). Nettoresultatet…

Kallelse till årsstämma i AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , , ,
Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 20 juni 2012 kl. 10.00 i företagets kontor på Lönnvägen 2 i Åkersberga.Rätt att delta i bolagsstämman Aktieägare som vill delta i bolagsstämman skall…

Notification of the Annual General Meeting in AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , , ,
The shareholders of AVTECH Sweden AB (publ) are hereby invited to attend the Annual General Meeting of the Company on Wednesday, June 20 2012 at 10.00 am in the company’s offices in Lönnvägen 2, Åkersberga, Sweden.Right to attend the meeting Shareholders…

AVTECH Sweden receives Chinese patent for its Aventus-product and continues commercialization.

, , , ,
AVTECH Sweden is awarded Chinese patent on AventusNowcast™, once again proving global patentability on its aircraft wind optimization product system, a key element in advancing the company’s commercialization process and implementation…