AVTECH to assist Emirates Airlines on project towards implementation of Performance Based Operations.

, , , ,
AVTECH will be assisting Emirates Airlines on a key project in the area of Performance Based Operations (PBO), expected to result in more effective air traffic flow and capacity management as well as reduced fuel consumption and CO2 emissions.The…

AVTECH selected for significant funding for research on Performance Based Operations.

, , , ,
AVTECH Sweden AB will receive 3,0 MSEK in research funding from VINNOVA (Sweden’s Governmental Agency for Innovation Systems), which will enable a considerable investment within the research area “Wake Vortex”, one of the company’s…

END-YEAR REPORT 2011

, , , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) presents End of Year Report 2011. The AVTECH-group turnover for the fourth quarter of 2011 totaled MSEK 1,0 (1,7). The turnover for the entire year totaled MSEK 5,4 (9,0). Operating income (profit/loss) for the fourth…

AVTECH announces inclusion within consortia that have achieved Associate Partner status with SESAR JU, and is attending ATC Global in Amsterdam.

, , , ,
Ahead of the annual Air Traffic Management conference, ATC Global Exhibition and Conference held in Amsterdam between 6-8 March 2012, AVTECH Sweden is confirming its three direct partnerships with the Single European Sky ATM Research (SESAR)…

AVTECH Sweden AB on First North and shares rise 16,7% in first day of trading

, , , , , ,
As the first company to be admitted to trading on NASDAQ OMX First North in 2012, AVTECH Sweden AB successfully commenced trading its shares on First North in Stockholm on Monday.AVTECH Sweden representatives, David Alvord, CEO, Chris Fehrling…

AVTECH Sweden AB approved for listing on NASDAQ OMX First North – trading begins on 20th February.

, , , , , ,
NASDAQ OMX has approved AVTECH Sweden AB (publ) for listing on First North. First day of trading on First North will be Monday 20 February 2012.The company’s trading symbol on NASDAQ OMX First North will be AVT B and ISIN-code SE0004270445.…

AVTECH Sweden AB recruits for key positions in finance, marketing and business development.

, , , , , ,
AVTECH Sweden AB has now entered a phase of growth where it has become central, in terms of business strategy, to strengthen the company’s human resources function. Jonas Saric will join the management team as Chief Financial Officer (CFO),…

Nyemissionen i AVTECH Sweden fulltecknad.

, , , , , , ,
Nyemissionen i AVTECH Sweden AB blev fulltecknad. Emissionen omfattade en nyteckning av 2.500.000 B-aktier och tillförde därmed bolaget 15 mkr före emissionskostnader.Emissionens syfte var främst att tillföra medel för att öka investeringstakten…

AVTECH genomför en nyemission inför notering på NASDAQ OMX First North – 47 procent säkerställt via teckningsförbindelser

, , , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) genomför en nyemission riktad till allmänheten vilken vid full teckning kommer att tillföra AVTECH 15 Mkr. Bolaget har för avsikt att listas på First North i januari 2012. AVTECH är verksamma inom digital ATM (air…

AVTECH går till börsen med digitala verktyg för framtidens flyg

, , , ,
Svenskt företag mitt i omdaningen av flygtransportsektorn Den kommersiella flygindustrin står inför stora utmaningar. Kapaciteten och lönsamhet måste öka, samtidigt som energiförbrukning, utsläpp och bullernivåer måste minska. Stockholmsföretaget…