AVTECH SWEDEN AB (PUBL) YEAR-END REPORT JANUARY – DECEMBER 2020

, , , , , , ,
KEY FIGURES AND EVENTS 2020 2020 2019 MSEK Quarter 4 Quarter 3 Quarter 4 Net turnover 2.1 2.7 3.4 Operating profit before depreciation -1.1 -0.2 +0.1 Net profit -1.6 -0.6 -0.7 Net…

AVTECH’s webinar on ClearPath generates great interest

, , , ,
AVTECH’s Aircraft IT live webinar on January 28, 2021, focused on the companys ClearPath flight optimization service generated a lot of interest. The webinar was conducted in two separate and well-attended sessions with a total of 158 registered…

AVTECHs webinar om ClearPath genererar stort intresse

, , , ,
AVTECHs Aircraft IT live webinar den 28e januari 2021 som handlade om bolagets ClearPath flygoptimeringstjänst genererade stort intresse. Webinaret genomfördes i två separata och välbesökta sessioner med totalt 158 registrerade deltagare…

AVTECH Sweden AB (publ) communicates a business update

, , , ,
Marketing effort and new Marketing Manager With an increasing customer interest in environmentally sound flying and a market situation where airlines can start planning for a restart, now seems the right time for us to significantly increase…

AVTECH Sweden AB (publ) kommunicerar en affärsuppdatering

, , , ,
Marknadssatsning och ny marknadschef Med ett ökande kundintresse för miljöriktigt flygande och en marknadssituation där flygbolag kan börja planera för en återstart tycks det nu vara rätt tid för oss att kraftigt öka våra marknadsinsatser.…

AVTECH Sweden AB (publ) presenterar på Redeye Technology Day, 25 november 2020.

, , , ,
Den 25 november 12.30 presenterar, David Rytter VD, AVTECH Sweden AB (publ) den senaste utvecklingen i bolaget live på redeye.se. Presentationen kan följas på https://www.redeye.se/events/792758/redeye-technology-day där presentationen…

Change of ownership in AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , ,
Holders of unlisted A-shares in AVTECH acquire A-shares from former board memberLars Lindberg, former board member of AVTECH Sweden AB (publ), sells his entire holding of A-shares totaling 2,126,683, corresponding to approximately 3.8% of the…

Ägarförändring i AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , ,
Innehavare av onoterade A-aktier i AVTECH förvärvar A-aktier av tidigare styrelsemedlemLars Lindberg, tidigare styrelseledamot i AVTECH Sweden AB (publ), säljer hela sitt innehav av A-aktier på totalt 2.126.683 st motsvarande ca 3,8% av…

Ny svensk teknik för en grönare flygåterhämtning

, , , ,
AVTECH’s Cruise Profile Optimizer sparar bränsle och sänker CO2 utsläpp med en garanterad bränslebesparing på 1.6% i planflyktsfasen. AVTECHs senaste Cruise Profile Optimizer-tjänst ger piloter taktisk information om hur varje…

New technology to support a greener aviation recovery

, , , ,
AVTECH's Cruise Profile Optimizer saves fuel and lowers CO2 emissions with a guaranteed 1.6% cruise fuel saving.AVTECH’s latest Cruise Profile Optimizer service provides pilots with tactical information on how to operate each individual…