Latest Regulatory Press Releases

AVTECH AB (publ) informerar om ändring i finansiella kalendern

5

Apr

I den finansiella kalendern är publiceringen av delårsrapporten för januari – mars 2019
planerad att offentliggöras den 12 april 08:30. Det har beslutats att senarelägga offentliggörandet av rapporten till den 8 maj kl. 08.30. Ändringen från det tidigare aviserade datumet, görs av administrativa skäl.

För mer information:

Vänligen kontaktaBo Redeborn, styrelsens ordförande, +46 (0) 8 544 104 80Christer Fehrling, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5april 2019 kl 16.30 CET.

Om AVTECH Sweden AB (publ)AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är denglobala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag ochflygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning ellerhela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighetoch säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista. AVTECH Sweden AB (publ) är listat påNASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, certifiedadviser@redeye.se tel: 08-121 57690, till Certified Adviser.

13

Jan

  • New webinar!
  • Make sure to sign up to our next webinar about our EFB application proFLIGHT on the 30th of January!
Explore More

10

Jan

  • New videos on our YouTube channel!
  • You can now find three tutorials on how the proFLIGHT app works.
Explore More
Show More