Pressreleaser

28 okt, 2021
Regulatory MAR Q3
NYCKELTAL OCH HÄNDELSER För mer information, vänligen kontakta David Rytter, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80 Christina Zetterlund, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80 Denna information är sådan information som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldigt att...
20 okt, 2021
Presentationen kan följas på Investor Forum Online | Redeye där den även i efterhand kommer att finnas tillgänglig, samt på bolagets sida på Redeye Avtech Sweden Research Page | Redeye För mer information, vänligen kontakta Bo Redeborn, Styrelseordförande...
26 aug, 2021
Regulatory MAR Q2
Omsättningen har under det andra kvartalet ökat fortsatt i samband med återhämtningen i flygtrafiken. För mer information, vänligen kontakta David Rytter, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80 Christina Zetterlund, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80 Denna...
16 jul, 2021
Regulatory MAR
AVTECH Sweden AB (publ) och Southwest Airlines har idag ingått ett avtal om en 3-månaders utvärdering av tjänsten Aventus Enroute Winds, med förväntad start under fjärde kvartalet 2021. Avtalet omfattar en option att övergå till ett 17-månaders kommersiellt...
28 jun, 2021
Regulatory MAR
AVTECH Sweden AB (publ) tillkännager en ettårig kontraktsförlängning med Southwest Airlines för tjänsten Aventus NowCast Descent Winds. Serviceavtalet förlängs till slutet av juni 2022 med ett förväntat kontraktsvärde på mellan 5 och 10 MSEK...
08 jun, 2021
AVTECH uppmärksammades nyligen både i svensk och utländsk media i samband med ”Met Office Industry Week” tillsammans med projektpartners Met Office och Norwegian Airlines. Med fokus på användning av högupplösta väderprognoser presenterades AVTECHs...
20 maj, 2021
General meeting Regulatory
Årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ), org.nr 556568-3108, som genomfördes den 20 maj 2021 genom förhandsröstning (poströstning) enligt lagen 22 § (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor...
17 maj, 2021
Den nordamerikanska marknaden visar redan trafiksiffror på mellan 85-110% av 2019 års trafik medan Europa, som ligger efter med vaccinationerna, ännu ligger på en låg nivå med många europeiska flygbolag som inte flyger mer än 10-20% jämfört med...
28 apr, 2021
Regulatory MAR Q1
NYCKELTAL OCH HÄNDELSER Omsättningen under årets första kvartal är fortsatt kraftigt reducerad på grund av den reducerade flygtrafiken under covid-19 pandemin. Karolina, AVTECHs marknadskoordinator sedan ett och ett halvt år, har i slutet av perioden valt att lämna...
22 apr, 2021
Regulatory
AVTECH Sweden AB (publ)s årsredovisning för verksamhetsåret 2020 finns nu tillgänglig för nedladdning på https://www.avtech.aero/report Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av de kontaktpersoner som anges nedan, den 22 april...
28 okt, 2021
Regulatory MAR Q3
NYCKELTAL OCH HÄNDELSER För mer information, vänligen kontakta David Rytter, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80 Christina Zetterlund, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80 Denna information är sådan information som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldigt att...
26 aug, 2021
Regulatory MAR Q2
Omsättningen har under det andra kvartalet ökat fortsatt i samband med återhämtningen i flygtrafiken. För mer information, vänligen kontakta David Rytter, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80 Christina Zetterlund, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80 Denna...
16 jul, 2021
Regulatory MAR
AVTECH Sweden AB (publ) och Southwest Airlines har idag ingått ett avtal om en 3-månaders utvärdering av tjänsten Aventus Enroute Winds, med förväntad start under fjärde kvartalet 2021. Avtalet omfattar en option att övergå till ett 17-månaders kommersiellt...
28 jun, 2021
Regulatory MAR
AVTECH Sweden AB (publ) tillkännager en ettårig kontraktsförlängning med Southwest Airlines för tjänsten Aventus NowCast Descent Winds. Serviceavtalet förlängs till slutet av juni 2022 med ett förväntat kontraktsvärde på mellan 5 och 10 MSEK...
20 maj, 2021
General meeting Regulatory
Årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ), org.nr 556568-3108, som genomfördes den 20 maj 2021 genom förhandsröstning (poströstning) enligt lagen 22 § (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor...
28 apr, 2021
Regulatory MAR Q1
NYCKELTAL OCH HÄNDELSER Omsättningen under årets första kvartal är fortsatt kraftigt reducerad på grund av den reducerade flygtrafiken under covid-19 pandemin. Karolina, AVTECHs marknadskoordinator sedan ett och ett halvt år, har i slutet av perioden valt att lämna...
22 apr, 2021
Regulatory
AVTECH Sweden AB (publ)s årsredovisning för verksamhetsåret 2020 finns nu tillgänglig för nedladdning på https://www.avtech.aero/report Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av de kontaktpersoner som anges nedan, den 22 april...
16 apr, 2021
General meeting Regulatory
Årsstämma i AVTECH Sweden AB (publ), 556568-3108, (”Bolaget”) äger rum torsdagen den 20 maj 2021 kl: 10:00. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin har styrelsen i Bolaget med stöd av bestämmelserna i...
12 feb, 2021
Regulatory MAR Yearend
NYCKELTAL OCH HÄNDELSER Det fjärde kvartalets omsättning är fortsatt kraftigt reducerad på grund av reduktionerna i flygtrafiken under covid-19 pandemin. HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT För mer information, vänligen kontakta David Rytter, Verkställande Direktör...
12 nov, 2020
Regulatory MAR
Lars Lindberg, tidigare styrelseledamot i AVTECH Sweden AB (publ), säljer hela sitt innehav av A-aktier på totalt 2.126.683 st motsvarande ca 3,8% av kapitalet och 16,9% av rösterna. Köpare är övriga styrelsemedlemmar i AVTECH, huvudparten av återstående A-aktieinnehavare...
20 okt, 2021
Presentationen kan följas på Investor Forum Online | Redeye där den även i efterhand kommer att finnas tillgänglig, samt på bolagets sida på Redeye Avtech Sweden Research Page | Redeye För mer information, vänligen kontakta Bo Redeborn, Styrelseordförande...
08 jun, 2021
AVTECH uppmärksammades nyligen både i svensk och utländsk media i samband med ”Met Office Industry Week” tillsammans med projektpartners Met Office och Norwegian Airlines. Med fokus på användning av högupplösta väderprognoser presenterades AVTECHs...
17 maj, 2021
Den nordamerikanska marknaden visar redan trafiksiffror på mellan 85-110% av 2019 års trafik medan Europa, som ligger efter med vaccinationerna, ännu ligger på en låg nivå med många europeiska flygbolag som inte flyger mer än 10-20% jämfört med...
02 feb, 2021
AVTECHs Aircraft IT live webinar den 28e januari 2021 som handlade om bolagets ClearPath flygoptimeringstjänst genererade stort intresse. Webinaret genomfördes i två separata och välbesökta sessioner med totalt 158 registrerade deltagare från 97 flygbolag. Webinaret genomfördes...
04 dec, 2020
Marknadssatsning och ny marknadschef Med ett ökande kundintresse för miljöriktigt flygande och en marknadssituation där flygbolag kan börja planera för en återstart tycks det nu vara rätt tid för oss att kraftigt öka våra marknadsinsatser. Vi ser...
25 nov, 2020
Den 25 november 12.30 presenterar, David Rytter VD, AVTECH Sweden AB (publ) den senaste utvecklingen i bolaget live på redeye.se. Presentationen kan följas på https://www.redeye.se/events/792758/redeye-technology-day där presentationen även i efterhand kommer att finnas tillgänglig...
11 nov, 2020
AVTECHs senaste Cruise Profile Optimizer-tjänst ger piloter taktisk information om hur varje enskild flygning opereras på det mest effektiva sättet. Tjänsten har varit i drift i Norwegians operation sedan hösten 2019 och har i genomsnitt visat 1,6% bränslebesparing i planflyktsfasen...
07 feb, 2020
Norwegian kör nu AVTECHs nya tjänst Cruise Profile Optimizer i flygbolagets hela B737NG flotta och minskar på så sätt CO2 utsläppen med 10 000 – 15 000 ton per år. Under 2019 har AVTECH och Norwegian genomfört ett test med den nya Cruise Profile Optimizer...
13 nov, 2019
Den 20 november presenterar, Christer Fehrling VD, AVTECH Sweden AB (publ) den senaste utvecklingen i bolaget på roots@Downtown Camber by Scandic, Drottninggatan 28, Stockholm. Presentationen livesänds och kan följas på https://www.redeye.se/live/tech-day-2019 där presentationen...
11 nov, 2019
AVTECH Sweden AB styrelse kommunicerar följande uppdatering av marknadsläget. För närvarande är 6 stycken europeiska flygbolag i olika faser av genomförande av tester av Aventus Full Flight. Dessa flygbolag representerar en total flygplansflotta överstigande 700 flygplan...

Prenumerera på nyheter