Pressreleaser

19 May, 2022
General meeting Regulatory
Årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ), org.nr 556568-3108, som genomfördes den 19 maj 2022 fattade följande beslut: Informationen lämnades, genom nedstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 maj 2022 kl 12.00 CET.https://www.avtech.aero/press-release-swedish...
29 Apr, 2022
Regulatory MAR Q1
NYCKELTAL OCH HÄNDELSER Finansiella rapporter finns tillgängliga på www.avtech.aero/report. www.avtech.aero/press-release-swedish För mer information, vänligen kontakta David Rytter, VD, +46 (0) 8 544 104 80Christina Zetterlund, Finanschef, + 46 (0) 8 544 104 80 Om AVTECH Sweden...
22 Apr, 2022
Regulatory
AVTECH Sweden AB (publ)s årsredovisning för verksamhetsåret 2021 finns nu tillgänglig för nedladdning på:https://www.avtech.aero/report Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av de kontaktpersoner som anges nedan, den 22 april...
13 Apr, 2022
General meeting Regulatory
Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org. nr. 556568-3108, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022 kl. 10.00 i Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista. Anmälan och rätt att delta i bolagsstämman Aktieägare som...
10 Feb, 2022
Regulatory MAR Yearend
NYCKELTAL OCH HÄNDELSER HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT Finansiella rapporter finns tillgängliga på www.avtech.aero/report. För mer information, vänligen kontakta David Rytter, VD, +46 (0) 8 544 104 80Christina Zetterlund, Finanschef, + 46 (0) 8 544 104 80 Om AVTECH Sweden...
25 Jan, 2022
Regulatory MAR
AVTECH Sweden AB (publ) och Volotea Airlines har idag ingått ett 3-årigt avtal för AVTECHs ClearPath-tjänst, med startdatum den 1 januari 2022 och ett förväntat totalt värde i intervallet 2,2 till 3,2 MSEK beroende på flottans storlek och EUR växelkurs...
17 Jan, 2022
Regulatory MAR
Efter en försöks- och utvärderingsperiod beslutade Dallas-baserade Southwest Airlines idag för en fortsättning av Aventus Enroute Winds-tjänsten. Southwest har formellt accepterat den option, om övergång till ett 17-månaders kommersiellt serviceavtal, som...
28 Oct, 2021
Regulatory MAR Q3
NYCKELTAL OCH HÄNDELSER För mer information, vänligen kontakta David Rytter, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80 Christina Zetterlund, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80 Denna information är sådan information som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldigt att...
20 Oct, 2021
Presentationen kan följas på Investor Forum Online | Redeye där den även i efterhand kommer att finnas tillgänglig, samt på bolagets sida på Redeye Avtech Sweden Research Page | Redeye För mer information, vänligen kontakta Bo Redeborn, Styrelseordförande...
26 Aug, 2021
Regulatory MAR Q2
Omsättningen har under det andra kvartalet ökat fortsatt i samband med återhämtningen i flygtrafiken. För mer information, vänligen kontakta David Rytter, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80 Christina Zetterlund, Finanschef, +46 (0) 8 544 104 80 Denna...

Prenumerera på nyheter