Pressreleaser

04 Dec, 2020
Marknadssatsning och ny marknadschef Med ett ökande kundintresse för miljöriktigt flygande och en marknadssituation där flygbolag kan börja planera för en återstart tycks det nu vara rätt tid för oss att kraftigt öka våra marknadsinsatser. Vi ser...
25 Nov, 2020
Den 25 november 12.30 presenterar, David Rytter VD, AVTECH Sweden AB (publ) den senaste utvecklingen i bolaget live på redeye.se. Presentationen kan följas på https://www.redeye.se/events/792758/redeye-technology-day där presentationen även i efterhand kommer att finnas tillgänglig...
12 Nov, 2020
Regulatory MAR
Lars Lindberg, tidigare styrelseledamot i AVTECH Sweden AB (publ), säljer hela sitt innehav av A-aktier på totalt 2.126.683 st motsvarande ca 3,8% av kapitalet och 16,9% av rösterna. Köpare är övriga styrelsemedlemmar i AVTECH, huvudparten av återstående A-aktieinnehavare...
11 Nov, 2020
AVTECHs senaste Cruise Profile Optimizer-tjänst ger piloter taktisk information om hur varje enskild flygning opereras på det mest effektiva sättet. Tjänsten har varit i drift i Norwegians operation sedan hösten 2019 och har i genomsnitt visat 1,6% bränslebesparing i planflyktsfasen...
30 Oct, 2020
Regulatory MAR Q3
NYCKELTAL OCH HÄNDELSER 2020 Under det tredje kvartalet har omsättningen minskat markant som ett resultat av de kraftiga reduktionerna av flygtrafik under covid-19 pandemin. HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT AVTECH byter i december CFO. Britt-Marie Lodenius har efter ca tre år som CFO...
07 Oct, 2020
Regulatory
Britt-Marie Lodenius har efter ca tre år som CFO för AVTECH Sweden AB (publ) (”Bolaget”) valt att gå vidare till nya utmaningar och kommer under december 2020 avsluta sin tjänst i bolaget. Christina Zetterlund har rekryterats och utsetts till ny CFO för bolaget...
14 Sep, 2020
Regulatory MAR
AVTECH Sweden AB har tecknat avtal med TUI Airlines som omfattar tjänsten Aventus NowCast Full-Flight Wind Uplink. Det tvååriga serviceavtalet har ett förväntat värde på mellan 1 och 2 miljoner SEK, beroende på utnyttjandegrad. Tjänsten har redan driftsatts...
09 Sep, 2020
Regulatory
Styrelseledamoten Lars Lindberg har på egen begäran valt att avgå ur styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ) (”Bolaget”) till följd av ökad arbetsbelastning i andra uppdrag. Lars Lindberg har haft en roll i bolaget under en lång period och Styrelsen tackar honom...
31 Aug, 2020
Regulatory MAR
AVTECH Sweden AB (publ) (”Bolaget”) har underrättats om beslut från disciplinnämnden vid Nasdaq Stockholm om att Bolaget åläggs att betala vite om 4 årsavgifter a’ SEK 100 000 för att vid två tillfällen ej ha offentliggjort information...
28 Aug, 2020
Regulatory MAR Q2
NYCKELTAL OCH HÄNDELSER Ett fåtal gällande fastprisavtal har bidragit till att minskningen i omsättningen för kvartalet har blivit mindre än förväntat. HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT Utvecklingen av proFLIGHT fortgår med vissa förseningar på...

Prenumerera på nyheter