AVTECH driftsätter Aventus NowCast för easyJet

AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH", "Bolaget") informerar idag om att Aventus NowCast för easyJet, Europas näst största kortlinjeoperator, nu är i drift. Aventus är därmed i operativt bruk i easyJets Schweiz-baserade flygplansflotta. Detta utgör den första kontraktsfasen i ett kommersiellt avtal som omfattar easyJets fulla linjenät. Den första kontraktsfasen övergår i en långsiktig permanent fas när Aventus uppnått det bränslebesparingsmål som på förhand avtalats mellan parterna, vilket beräknas ske inom tre månader. EasyJet-kontraktet är av stor betydelse för AVTECH då det bl.a. ytterligare bekräftar värdet av Aventus. 

Om Aventus NowCast

Aventus NowCast™ är ett unikt och patenterat system som möjliggör leverans av precis vindinformation och/eller beräkning av optimerade fyrdimensionella banor till kommersiella flygplan. Systemet använder det bästa inom atmosfärisk modellering kombinerat med högupplöst väderinformation (AMDAR och/eller TAMDAR) för att i realtid, allteftersom flygningar fortgår, skapa uppdaterade högkvalitativa vindmodeller och vinddatapaket för samtliga segment av en flight; en s.k. NowCast. Vinddatapaketen länkas upp till flygplan för att flygdatorerna ombord precist ska kunna beräkna flygplanens flygbaneprofiler inklusive de sekundprecisa faktiska tidpunkter när en flights olika hållpunkter kommer att nås. Den direkta fördelen för flygbolag med Aventus är bränsle- och CO2-besparingar, vilket gör systemet i hög grad miljövänligt. Aventus är också nödvändigt för branschomfattande s.k. Time-based operations (”TBO”), där de övergripande finansiella och miljömässiga fördelarna av Aventus är till och med större än ”enbart” ur ett bränslebesparingsperspektiv eftersom TBO förbättrar effektiviteten i hela logistikkedjan, från gate till gate.

För mer information, vänligen kontakta

Christer Fehrling, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly