Kallelse till årsstämma 2022 i AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , , ,
Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org. nr. 556568-3108, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 maj 2022 kl. 10.00 i Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista. Anmälan och rätt att delta i bolagsstämman Aktieägare…

Kallelse till årsstämma 2021 i AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , , ,
Årsstämma i AVTECH Sweden AB (publ), 556568-3108, (”Bolaget”) äger rum torsdagen den 20 maj 2021 kl: 10:00. Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin har styrelsen i Bolaget med stöd…

Rättelse av kallelse

, , , , , , ,
Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org.nr 556568-3108, kallas härmed till årsstämma fredagen den 8/5 2020 kl. 10.00 I Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista. Kallelse har skett genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och…

Kallelse till årsstämma 2020 i AVTECH Sweden AB (publ), 556568-3108

, , , , , , ,
ÅRSSTÄMMA I AVTECH SWEDEN AB (PUBL)  Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org.nr 556568-3108, ("Bolaget") har idag kallats till årsstämma FREDAGEN den 8 maj 2020 kl. 10.00 i Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista. Aktieägare…

Kallelse till årsstämma 2019 i AVTECH Sweden AB (publ), 556568-3108

, , , , , , ,
ÅRSSTÄMMA I AVTECH SWEDEN AB (PUBL) Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org.nr 556568-3108, ("Bolaget") har idag kallats till årsstämma onsdagen den 22 maj 2019 kl. 10.00 i Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista. Aktieägare…

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AVTECH SWEDEN AB (PUBL)

, , , , , , ,
Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org. nr. 556568-3108, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 15 maj 2017 kl. 10.00 i Kista Science Tower , Färögatan 33 i Kista.Anmälan och rätt att delta i bolagsstämman Aktieägare…

Kallelse till årsstämma i AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , , ,
Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org. nr. 556568-3108, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 juni 2016 kl. 10.00 på Public Hotel, Storängstorget 14 i Åkersberga. Anmälan och rätt att delta i bolagsstämman…

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AVTECH SWEDEN AB (publ)

, , , , , , ,
Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org. nr. 556568-3108, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 8 juni 2015 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Lönnvägen 2 i Åkersberga. Anmälan och rätt att delta i bolagsstämman…

Kallelse till extra bolagsstämma i AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , , ,
Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org. nr 556568-3108, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 8 oktober 2014 klockan 15.00 i Mangold Fondkommissions lokaler på Engelbrektsplan 2 i Stockholm. Rätt att…

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AVTECH SWEDEN AB (publ)

, , , , , , ,
Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org. nr 556568-3108, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 9 juni 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Lönnvägen 2 i Åkersberga.Rätt att delta i bolagsstämman Aktieägare…