Pressmeddelanden

12 Apr, 2024
General meeting Regulatory
Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org. nr. 556568-3108, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2024 kl. 10.00 i Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista. Anmälan och rätt att delta i bolagsstämman Aktieägare som...
10 Apr, 2024
Regulatory MAR
AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH”) publicerar idag ett antal preliminära nyckeltal för det första kvartalet 2024. Nettoomsättningen uppgick till MSEK 7,9 (5,7), jämfört med motsvarande kvartal 2023 och resulterade i en EBITDA för perioden om MSEK +4,1 (+2,5)...
26 Mar, 2024
Regulatory MAR
Styrelsen för AVTECH Sweden AB föreslår en utdelning om 0,10 SEK per aktie, motsvarande cirka 5,6 MSEK, och kommer inom kort att kalla till årsstämma för beslut. Årsstämman kommer att hållas onsdagen den 15 maj 2023. ”Styrelsen i AVTECH har kommit...
25 Mar, 2024
Den 27 mars kl: 09:05 presenterar AVTECHs VD, David Rytter, den senaste utvecklingen i bolaget. Presentationen livesänds och kan följas på Redeye Theme: Redeye Theme: Profitable Microcap Growth Companies - Redeye där reprisen av presentationen kommer att finnas tillgänglig i...
16 Feb, 2024
Regulatory Yearend
FINANSIELLA NYCKELTAL FÖR PERIODEN NYCKELTAL FÖR HELÅRETFör helåret 2023 blev därmed nettoomsättningen MSEK 27,5 (21,4), nettoresultatet MSEK +9,0 (+6,1) och kassaflödet MSEK +8,2 (+4,5) jämfört med helåret 2022. HÄNDELSER UNDER KVARTAL FYRA...
31 Jan, 2024
Regulatory MAR
AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH”) publicerar idag ett antal preliminära nyckeltal för det fjärde kvartalet 2023. Nettoomsättningen uppgick till MSEK 7,6 (5,7), jämfört med motsvarande kvartal 2022 och resulterade i en EBITDA för perioden om MSEK +3,6 (+2,8)...
08 Jan, 2024
Regulatory MAR
AVTECH Sweden AB (publ) och SAS Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden har idag ingått ett 2-årigt avtal för AVTECHs ClearPath-tjänst, med förväntat startdatum i januari 2024 och ett förväntat totalt värde i intervallet 5,0 till 6,5 MSEK beroende...
27 Nov, 2023
AVTECH Sweden AB (publ) och Wizz Air UK har ingått ett 3-årigt avtal för AVTECHs Aventus och SIGMA inflight-tjänster, med förväntad start i december 2023 och förväntat totalt värde i intervallet 1,1 till 1,6 MSEK beroende på flottans och EUR-kursens...
27 Oct, 2023
Regulatory MAR Q3
FINANSIELLA NYCKELTAL FÖR PERIODEN HÄNDELSER UNDER PERIODEN Finansiella rapporter finns tillgängliga på www.avtech.aero/report www.avtech.aero/press-release-swedish För mer information, vänligen kontakta David Rytter, VD, +46 (0) 8 544 104 80 Christina Zetterlund, Finanschef...
28 Sep, 2023
General meeting Regulatory
Extra bolagsstämman i AVTECH Sweden AB (publ), org.nr 556568-3108, som genomfördes den 28 september 2023 fattade följande beslut: Bolagets verkställande direktör eller den styrelsen utser ska vara bemyndigad att vidta de smärre formella justeringarna av beslutet som kan...

PRENUMERERA PÅ NYHETER

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly