Pressreleaser

12 Jan, 2023
Regulatory MAR
AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH”) publicerar idag ett antal preliminära nyckeltal för det fjärde kvartalet 2022. Nettoomsättningen uppgick till MSEK 5.7 (3.6), jämfört med motsvarande kvartal 2021 och resulterade i en EBITDA för perioden om MSEK +2.8 (+3.1)...
28 Oct, 2022
Regulatory MAR Q3
FINANSIELLA NYCKELTAL FÖR PERIODEN Finansiella rapporter finns tillgängliga på www.avtech.aero/report. https://www.avtech.aero/press-release-swedish För mer information, vänligen kontakta David Rytter, VD, +46 (0) 8 544 104 80Christina Zetterlund, Finanschef, + 46 (0) 8 544...
26 Aug, 2022
Regulatory Q2
FINANSIELLA NYCKELTAL FÖR PERIODEN Finansiella rapporter finns tillgängliga på www.avtech.aero/report. https://www.avtech.aero/press-release-swedish Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-08-26 08:30 CEST...
12 Jul, 2022
Regulatory MAR
19 May, 2022
General meeting Regulatory
29 Apr, 2022
Regulatory MAR Q1
22 Apr, 2022
Regulatory
13 Apr, 2022
General meeting Regulatory
10 Feb, 2022
Regulatory MAR Yearend
NYCKELTAL OCH HÄNDELSER HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT Finansiella rapporter finns tillgängliga på www.avtech.aero/report. För mer information, vänligen kontakta David Rytter, VD, +46 (0) 8 544 104 80Christina Zetterlund, Finanschef, + 46 (0) 8 544 104 80 Om AVTECH Sweden...
25 Jan, 2022
Regulatory MAR
AVTECH Sweden AB (publ) och Volotea Airlines har idag ingått ett 3-årigt avtal för AVTECHs ClearPath-tjänst, med startdatum den 1 januari 2022 och ett förväntat totalt värde i intervallet 2,2 till 3,2 MSEK beroende på flottans storlek och EUR växelkurs...

Prenumerera på nyheter