AVTECH Sweden AB (publ) Delårsrapport Januari – Mars 2024

FINANSIELLA NYCKELTAL FÖR PERIODEN

  2024 2023 2023
MSEK Kvartal 1 Kvartal 4 Kvartal 1
Omsättning (från försäljning) 7.9 7.6 5.7
Rörelseresultat före avskrivningar +4.1 +3.6 +2.5
Nettoresultat +3.0 +2.5 +1.4
Nettoresultat per aktie, SEK +0.053 +0.043 +0.026
Kassaflöde +3.2 +1.8 +1.0
Koncernens Likvida medel 26.0 22.8 15.7
Eget kapital 43.2 40.2 32.6
Eget kapital per aktie, SEK 0.77 0.71 0.58
Koncernens Soliditet, % 90.8% 92.7% 90.8%
  • Nettoomsättningen under första kvartalet ökade med 37,4% jämfört med samma period 2023 tack vare nya kundavtal. Detta blir därmed vår bästa kvartalsomsättning hittills.
  • Nettoresultatet ökade med 108,4% jämfört med samma period 2023.
  • Kassaflödet ökade med 205,9% jämfört med samma period 2023.

HÄNDELSER UNDER KVARTAL ETT

  • Den 8 januari kommunicerades att SAS Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden har ingått ett 2-årigt avtal för AVTECHs ClearPath-tjänst, med förväntat startdatum i januari 2024 och ett förväntat totalt värde i intervallet 5,0 till 6,5 MSEK beroende på antal SAS grupp-flygplan och flygningar som använder tjänsten. Flygoptimeringstjänsten ClearPath, som baseras på toppmoderna högupplösta flygväderprognoser från Met Office, levererar exakt och skräddarsytt taktiskt beslutsstöd för SAS-piloter för att förbättra effektiviteten för varje enskild flygning. Genom att ge sina flygbesättningar aktuell vägledning om de mest effektiva flyghöjderna kan SAS dra maximal nytta av rådande vindar och temperaturer för att minska sina totala koldioxidutsläpp. Dessutom varnar ClearPath även för turbulens längs flygvägen vilket ökar komforten för alla passagerare som reser med SAS. Med ClearPath tjänsten beräknas SAS kunna reducera sina koldioxidutsläpp med 6000 ton per år, vilket motsvarar det årliga utsläppet från 1626 svenskar.
  • Den 26 mars kommunicerades att styrelsen för AVTECH föreslår en utdelning om 0,10 SEK per aktie, motsvarande cirka 5,6 MSEK och kommer inom kort att kalla till en årsstämma. ”Styrelsen i AVTECH har kommit fram till att föreslå en utdelning. Genom löpande positivt resultat samt en god finansiell styrka så föreslår styrelsen en utdelning om 0,10 SEK per aktie inför den kommande årsstämman. Även efter utdelningen har vi god finansiell likviditet och kommer kunna fortsätta investera i verksamheten för att ytterligare stärka vår position.", säger styrelseordförande Ingvar Zöögling. Om årsstämman beslutar om utdelning i enlighet med styrelsens förslag kommer första dag för handel utan rätt till utdelning vara torsdagen den 16 maj 2024. Avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås bli fredagen den 17 maj 2024. Under förutsättning att stämman bifaller styrelsens förslag beräknas utdelningen betalas ut torsdagen den 23 maj 2024 från Euroclear Sweden AB. Årsstämman kommer att hållas onsdagen den 15 maj 2023.
  • Den 8 januari tecknades ett ettårigt avtal med Air Caraïbes och French bee för AVTECHs avancerade vindupplänkningstjänst Aventus med start i januari och förväntat totalt värde i intervallet 0,2 till 0,4 MSEK beroende på flottan och EUR:s valutakursutveckling. Dessa två flygbolag tillhör samma grupp (Dubreuil Group) och länkar med sin flotta av totalt ca 15 större Airbus A350 och A330 flygplan samman Paris med destinationer i Karibien, Guyana, Reunion Island, Franska Polynesien och destinationer i Nordamerika.

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly