Press Release

 • Alla
 • Regulatoriska
 • Icke regulatoriska
 • AVTECH Sweden AB (publ) kommunicerar en affärsuppdatering
 • 2020-12-04
 • AVTECH Sweden AB (publ) presenterar på Redeye Technology Day, 25 november 2020.
 • 2020-11-25
 • Ägarförändring i AVTECH Sweden AB (publ)
 • 2020-11-12
 • Ny svensk teknik för en grönare flygåterhämtning
 • 2020-11-11
 • AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari - September 2020
 • 2020-10-30
 • Förändring av CFO i AVTECH Sweden AB (publ)
 • 2020-10-07
 • AVTECH ingår nytt Aventus Full-flight winds serviceavtal värderat till cirka 1 till 2 miljoner SEK
 • 2020-09-14
 • Lars Lindberg avgår som styrelseledamot i AVTECH Sweden AB (publ)
 • 2020-09-09
 • Nasdaq Stockholms disciplinnämnd ålägger AVTECH Sweden AB (publ) vite motsvarande 4 årsavgifter för brister i efterföljandet av reglerna kring informationsgivning
 • 2020-08-31
 • AVTECH SWEDEN AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2020
 • 2020-08-28
 • AVTECH tillkännager ett års förlängning av kontraktet med Southwest Airlines för tjänsten Aventus NowCast Descent Winds, med ett kontraktsvärde mellan 4,4 MSEK och 9,3 MSEK, beroende på flygningar.
 • 2020-06-25
 • Rapport från årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ) (”Bolaget”) den 8 maj 2020 beslutades:
 • 2020-05-08
 • AVTECH SWEDEN AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2020
 • 2020-04-30
 • Avtech Swedens årsredovisning för 2019 publicerad
 • 2020-04-16
 • Rättelse av kallelse
 • 2020-04-02
 • Kallelse till årsstämma 2020 i AVTECH Sweden AB (publ), 556568-3108
 • 2020-04-01
 • AVTECH informerar om en justering av 2019 års resultat
 • 2020-03-26
 • AVTECH ger en affärsuppdatering angående COVID-19
 • 2020-03-25
 • AVTECH informerar om att kontraktsprocessen för ett Aventus full-flightserviceavtal, värderat till cirka 1 till 2 miljoner SEK, har pausats
 • 2020-03-20
 • AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari – december 2019
 • 2020-02-12
 • Samarbete mellan AVTECH och Norwegian leder till minskade CO\2\ utsläpp
 • 2020-02-07
 • AVTECH kommunicerar en uppdatering rörande EUROWINGS.
 • 2019-12-18
 • AVTECH in Sweden AB (publ) presenterar på Redeye Technology Day, 20 november 2019.
 • 2019-11-13
 • AVTECH kommunicerar en uppdatering av marknadsläget.
 • 2019-11-11
 • AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – september 2019
 • 2019-10-16
 • AVTECH informerar om val av ny VD
 • 2019-10-01
 • AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – juni 2019
 • 2019-08-28
 • AVTECH ingår avsiktsförklaring om test av Aventus NowCast
 • 2019-07-29
 • AVTECH uppmärksammar en informativ artikel om Aventus i norsk media.
 • 2019-07-08
 • AVTECH kommunicerar en förlängning av nuvarande kontrakt med Southwest Airlines.
 • 2019-07-04
 • AVTECH kommunicerar en uppdatering av marknadsläget
 • 2019-06-19
 • Rapport från årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ) (”Bolaget”) den 22 maj 2019 beslutades:
 • 2019-05-22
 • AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – mars 2019
 • 2019-05-08
 • AVTECH Swedens årsredovisning för 2018 publicerad
 • 2019-05-02
 • Kallelse till årsstämma 2019 i AVTECH Sweden AB (publ), 556568-3108
 • 2019-04-16
 • AVTECH AB (publ) informerar om ändring i finansiella kalendern
 • 2019-04-05
 • AVTECH beviljas stöd från Svenska Energimyndigheten för ytterligare utveckling
 • 2019-02-19
 • Rättelse Bokslutskommunike i Avtech Sweden AB (publ) januari-december 2018
 • 2019-02-15
 • BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari – december 2018
 • 2019-02-12
 • AVTECH och Norwegian ingår avtal om Aventus vindupplänkning
 • 2018-12-11
 • Avtech in Sweden AB (publ) presenterar på Redeye Technology Day, 20 november 2018.
 • 2018-11-13
 • AVTECH kommunicerar en affärsuppdatering
 • 2018-10-19
 • AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – september 2018
 • 2018-10-18
 • AVTECH kommunicerar en affärsuppdatering
 • 2018-10-15
 • AVTECH AB (publ) informerar om ändring i finansiella kalendern
 • 2018-10-12
 • AVTECH och Norwegian planerar utökat samarbete för minskad bränsleförbrukning
 • 2018-10-05
 • AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – juni 2018
 • 2018-08-28
 • AVTECH och Met Office har signerat exklusivt 3-årskontrakt för leveranser och marknadsföring av världsunik 10KM baserad prognosmodell för flygväder
 • 2018-08-16
 • UNIK APP MED AVANCERAD VÄDERINFORMATION HJÄLPER FLYGBOLAG UNDVIKA SVÅRT VÄDER, MINSKA BRÄNSLEKOSTNADER SAMT FÖRBÄTTRA EFFEKTIVITETEN
 • 2018-06-26
 • Rapport från årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ) (“Bolaget”) den 24 maj 2018  beslutades:
 • 2018-05-25