Styrelsen i AVTECH föreslår utdelning till årsstämman

Styrelsen för AVTECH Sweden AB föreslår en utdelning om 0,10 SEK per aktie, motsvarande cirka 5,6 MSEK, och kommer inom kort att kalla till årsstämma för beslut. Årsstämman kommer att hållas onsdagen den 15 maj 2023.

”Styrelsen i AVTECH har kommit fram till att föreslå en utdelning. Genom löpande positivt resultat samt en god finansiell styrka så föreslår styrelsen en utdelning om 0,10 SEK per aktie inför den kommande årsstämman. Även efter utdelningen har vi god finansiell likviditet och kommer kunna fortsätta investera i verksamheten för att ytterligare stärka vår position.", säger styrelseordförande Ingvar Zöögling.

Om årsstämman beslutar om utdelning i enlighet med styrelsens förslag kommer första dag för handel utan rätt till utdelning vara torsdagen den 16 maj 2024. Avstämningsdag för rätt till utdelning föreslås bli fredagen den 17 maj 2024. Under förutsättning att stämman bifaller styrelsens förslag beräknas utdelningen betalas ut torsdagen den 23 maj 2024 från Euroclear Sweden AB.

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly