AVTECH Sweden AB (publ) Bokslutskommuniké Januari – December 2023

FINANSIELLA NYCKELTAL FÖR PERIODEN

  2023 2023 2022
MSEK Kvartal 4 Kvartal 3 Kvartal 4
Nettoomsättning (från försäljning) 7.6 7.5 5.7
Rörelseresultat före avskrivningar +3.6 +4.2 +2.8
Nettoresultat +2.5 +3.1 +1.8
Nettoresultat per aktie, SEK +0.043 +0.054 +0.032
Kassaflöde +1.8 +2.8 +2.2
Koncernens Likvida medel 22.8 21.0 14.6
Eget kapital 40.2 37.8 31.2
Eget kapital per aktie, SEK 0.71 0.67 0.55
Koncernens Soliditet, % 92.7% 92.9% 92.7%
  • Nettoomsättningen under fjärde kvartalet ökade med 32,6% jämfört med samma period 2022 tack vare nya kundavtal. Detta blir därmed vår bästa kvartalsomsättning hittills trots försämrade USD- och EUR-kurser i slutet av perioden.
  • Nettoresultatet ökade med 37,6% jämfört med samma period 2022 men minskade samtidigt något jämfört med föregående kvartal. Detta beror i huvudsak på ökade personalkostnader i samband med nyanställning samt lägre semesteruttag under perioden.
  • Kassaflödet minskade med 15,7% jämfört med samma period 2022 på grund av försenade kundinbetalningar varav merparten av dessa har inbetalats strax efter periodens slut.

NYCKELTAL FÖR HELÅRET
För helåret 2023 blev därmed nettoomsättningen MSEK 27,5 (21,4), nettoresultatet MSEK +9,0 (+6,1) och kassaflödet MSEK +8,2 (+4,5) jämfört med helåret 2022.

HÄNDELSER UNDER KVARTAL FYRA

  • Den 27 november kommunicerades att AVTECH ingått ett 3-årigt avtal med Wizz Air UK för AVTECHs Aventus och SIGMA inflight-tjänster, med förväntad start i december 2023 och förväntat totalt värde i intervallet 1,1 till 1,6 MSEK beroende på flottans och EUR-kursens utveckling. AVTECHs tjänster ombord är baserade på de senaste högupplösta flygväderprognoserna från UK Met Office. Aventus levererar exakt och skräddarsydd vind- och temperaturinformation till cockpit under flygning, medan SIGMA ger automatiska meddelanden om turbulens och andra väderrisker längs flygrutten. Detta leder till förbättrad flygeffektivitet, punktlighet och passagerarkomfort på Wizz Air UKs flygningar.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

  • Den 8 januari kommunicerades att SAS Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden har ingått ett 2-årigt avtal för AVTECHs ClearPath-tjänst, med förväntat startdatum i januari 2024 och ett förväntat totalt värde i intervallet 5,0 till 6,5 MSEK beroende på antal SAS grupp-flygplan och flygningar som använder tjänsten. Flygoptimeringstjänsten ClearPath, som baseras på toppmoderna högupplösta flygväderprognoser från Met Office, levererar exakt och skräddarsytt taktiskt beslutsstöd för SAS-piloter för att förbättra effektiviteten för varje enskild flygning. Genom att ge sina flygbesättningar aktuell vägledning om de mest effektiva flyghöjderna kan SAS dra maximal nytta av rådande vindar och temperaturer för att minska sina totala koldioxidutsläpp. Dessutom varnar ClearPath även för turbulens längs flygvägen vilket ökar komforten för alla passagerare som reser med SAS. Med ClearPath tjänsten beräknas SAS kunna reducera sina koldioxidutsläpp med 6000 ton per år, vilket motsvarar det årliga utsläppet från 1626 svenskar.
  • Den 31 januari publicerades i förtid en pressrelease med ett antal nyckeltal för det fjärde kvartalet, innan publicering av den fullständiga delårsrapporten. Dessa siffror visade bland annat att kvartalsomsättningen fortsatte att öka samt att nettoresultatet för helåret 2023 blev AVTECHs bästa hittills.

Finansiella rapporter finns tillgängliga på www.avtech.aero/report

https://www.avtech.aero/press-release-swedish

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly