AVTECH offentliggör nyckeltal för det första kvartalet 2024

AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH”) publicerar idag ett antal preliminära nyckeltal för det första kvartalet 2024. Nettoomsättningen uppgick till MSEK 7,9 (5,7), jämfört med motsvarande kvartal 2023 och resulterade i en EBITDA för perioden om MSEK +4,1 (+2,5) och ett nettoresultat om MSEK +3,0 (+1,4). Periodens kassaflöde uppgick till MSEK +3,2 (+1,0).

Nyckeltal för kvartalet

  2024 2023 2023
MSEK Kvartal 1 Kvartal 4 Kvartal 1
Omsättning (från försäljning) 7.9 7.6 5.7
Rörelseresultat före avskrivningar +4.1 +3.6 +2.5
Nettoresultat +3.0 +2.5 +1.4
Nettoresultat per aktie, SEK +0.053 +0.043 +0.026
Kassaflöde +3.2 +1.8 +1.0
Koncernens Likvida medel 26.0 22.8 15.7
Eget kapital 43.2 40.2 32.6
Eget kapital per aktie, SEK 0.77 0.71 0.58
Koncernens Soliditet, % 90.8% 92.7% 90.8%
  • Nettoomsättningen under första kvartalet ökade med 37,4% jämfört med samma period 2023 tack vare nya kundavtal. Detta blir därmed vår bästa kvartalsomsättning hittills.
  • Nettoresultatet ökade med 108,4% jämfört med samma period 2023.
  • Kassaflödet ökade med 205,9% jämfört med samma period 2023.

”Återigen kan vi konstatera att nettoomsättningen för kvartalet är vår hittills bästa. Trenden tycks peka i fortsatt positiv riktning inför sommaren med ökande flygtrafik och en pipeline med goda möjligheter för tillkommande intäkter.”, sade VD, David Rytter.

Den fullständiga rapporten för det första kvartalet offentliggörs som planerat den 26 april 2024.

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly