PLAY väljer flygoptimeringstjänster från AVTECH efter lyckad utvärdering

AVTECH Sweden AB (publ) och flygbolaget PLAY har idag ingått avtal om AVTECH’s Aventus och ClearPath-tjänster, med startdatum i april 2024 och ett förväntat årligt värde omkring 0,5 MSEK beroende på antal flygplan och EUR-valutakursutveckling.

AVTECH’s ClearPath- och Aventus-tjänster, som båda baseras på toppmoderna högupplösta flygväderprognoser från UK Met Office, levererar exakt och skräddarsytt taktiskt beslutsstöd i realtid till PLAY’s piloter för att förbättra effektiviteten för varje enskild flygning. Genom att ge sina flygbesättningar senaste väderdata och vägledning om de mest effektiva flyghöjderna kan PLAY dra maximal nytta av rådande vindar och temperaturer för att minska sina totala koldioxidutsläpp. Detta leder till förbättrat flygutförande och effektivitet, ökad situationsmedvetenhet och minskad arbetsbelastning för piloterna. Dessutom varnar systemet även för turbulens längs flygvägen vilket ökar komforten för alla passagerare som reser med PLAY.

Om Aventus

Aventus Full-flight Winds-tjänsten tillhandahåller optimerade väderupplänkningar för varje del av en flygning, inklusive climb-, enroute- och descent-faserna. Aventus är ett unikt och patenterat system som möjliggör exakt vindinformation och 4D-flygbanor för flygningen, genom att använda det allra bästa inom atmosfärisk modellering för att skapa vinddatapaket för de olika faserna av en flygning. Datapaket skickas upp i realtid till flygplanet för att möjliggöra flygdatorn ombord (FMC) att exakt beräkna en flygprofil och tidpunkt då varje ruttvägpunkt kommer att nås. Aventus-lösningen är miljövänlig eftersom den gör det möjligt för flygplan att flyga på effektivare höjder och genomföra RNP-inflygningar, vilket resulterar i omedelbara bränsle och CO2 besparingar för flygbolagen. Tjänsten är också nödvändig för framtida tidsbaserade flygoperationer, ett område där Aventus ger ännu större övergripande miljö- och operativa fördelar. Tidsbaserade operationer kommer att öka effektiviteten och punktligheten för enskilda flygningar och för lufttransportsystemet som helhet.

Om ClearPath

ClearPath är det senaste tillskottet i AVTECHs tjänsteerbjudande. Tjänsten ger en optimal flygprofil för varje enskild flygning i realtid. Beräkningen av den optimala flygbanan är helautomatisk och baseras på en kombination av faktiska flygplansprestandadata och skräddarsytt högupplöst väder från Met Office UK. Detta ger piloterna ett taktiskt beslutsstöd för att genomföra varje flygning mer effektivt, vilket resulterar i upp till 3% genomsnittlig minskning av bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. ClearPath levereras som en tjänst som inte kräver några investeringar i flygplanshårdvara vilket gör det möjligt för flygbolag att testa den gratis i sin verksamhet.

About PLAY

PLAY is a new Icelandic low-cost airline operating flights between North America and Europe. PLAY offers low-cost flights and a safe and pleasant journey in our new and comfortable Airbus aircraft. At PLAY, safety is the name of the game. Our other core values are on-time performance, simplicity, happiness, low prices, and safety. Yes, we said safety twice because that’s how we play it. Learn more at https://www.flyplay.com/.

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly