AVTECH offentliggör nyckeltal för det andra kvartalet 2024

AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH”) publicerar idag ett antal preliminära nyckeltal för det andra kvartalet 2024. Nettoomsättningen uppgick till MSEK 8,6 (6,6), jämfört med motsvarande kvartal 2023 och resulterade i en EBITDA för perioden om MSEK +4,0 (+3,2) och ett nettoresultat om MSEK +2,7 (+2,1). Periodens kassaflöde uppgick till MSEK -5,3 (+2,6).

FINANSIELLA NYCKELTAL FÖR PERIODEN

  2024 2024 2023
MSEK Kvartal 2 Kvartal 1 Kvartal 2
Omsättning (från försäljning) 8.6 7.9 6.6
Rörelseresultat före avskrivningar +4.0 +4.1 +3.2
Nettoresultat +2.7 +3.0 +2.1
Nettoresultat per aktie, SEK +0.048 +0.053 +0.037
Kassaflöde -5.3 +3.2 +2.6
Koncernens Likvida medel 20.7 26.0 18.2
Eget kapital 40.3 43.2 34.7
Eget kapital per aktie, SEK 0.71 0.77 0.61
Koncernens Soliditet, % 90.2% 90.8% 91.7%
  • Nettoomsättningen under andra kvartalet ökade med 28,8% jämfört med samma period 2023 tack vare nya kundavtal. Detta blir återigen vår bästa kvartalsomsättning hittills.
  • Nettoresultatet ökade med 30,2% jämfört med samma period 2023.
  • Periodens kassaflöde är negativt till största del tack vare genomförd utdelning i maj men även på grund av försenade kundinbetalningar som väntas komma in under nästkommande kvartal.

”Vi stänger nu ännu ett kvartal med rekordomsättning och blickar framåt mot en sommar med ökad flygtrafik. Genomförda flygbolagstester och en pipeline av tillkommande flygbolag ger oss goda möjligheter för fortsatt tillväxt under året. Vi ser nu särskilt, i samband med den senaste tidens allvarliga incidenter, ett ökat intresse för våra nya produkter för undvikande av turbulens. Här kan våra tjänster verkligen bidra till att höja flygsäkerheten och undvika kostsamma skador på flygplan och passagerare.”, sade VD, David Rytter.

Den fullständiga rapporten för det andra kvartalet offentliggörs som planerat den 23 augusti 2024.

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly