AVTECH’s ansökan om förlängd företagsrekonstruktion godkänd

, , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) meddelar att bolagets ansökan om en förlängd företagsrekonstruktion idag beviljades av Attunda tingsrätt för en ny tremånadersperiod. Den initiella tremånadersperioden löpte fr.o.m. den 27 maj t.o.m. den 27…

AVTECH’s application for an extended reorganization is approved

, , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) announces that the company’s application for an extended reorganization was today approved by the Attunda District Court, Sweden, for a new three month period. The duration of the initial three month period was May…

AVTECH ansöker om förlängd rekonstruktion

, , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) ansökte och beviljades den 27 maj 2013 rekonstruktion av Attunda tingsrätt. Rekonstruktion beviljades regelmässigt för en initiell tremånadersperiod, d.v.s. fram till den 27 augusti 2013.I syfte att hinna avsluta…

Rapport från fortsatt årsstämma i AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , ,
Vid fortsatt årsstämma i AVTECH Sweden AB (publ) den 31 juli 2013 beslutades bland annat: · att fastställa balansräkningen och resultaträkningen för bolaget och koncernen; · att disponera bolagets balanserade vinst och årets förlust…

AVTECH erhåller viktigt kontrakt med Dubai Airports inom ramen för Wake Vortex

, , , ,
AVTECH Middle East LLC, ett intressebolag till AVTECH Sweden AB (publ) har signerat ett viktigt, minst 14 månader långt, kontrakt med Dubai Airports för att studera beteendet hos vakvirvlar (eng. ”wake vortex”) genererade av flygplan…

AVTECH is awarded a key contract with Dubai Airports on Wake Vortex

, , , ,
AVTECH Middle East LLC, an associated company to AVTECH Sweden AB (publ), has been awarded a minimum 14 month key contract with Dubai Airports to study the behavior of vortex wake generated by aircraft arriving at Dubai International. AVTECH…

AVTECH Sweden AB’s (publ) rekonstruktionsansökan godkänd

, , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) meddelar idag att bolagets tidigare kommunicerade rekonstruktionsansökan idag har godkänts av Attunda tingsrätt, vilket betyder att den ansökta rekonstruktionen fr.o.m. idag är i verkan.Företaget kommer att återkomma…

AVTECH Sweden AB (publ) ansöker om rekonstruktion, byter VD, genomför besparingar, ändrar tidigare lämnad prognos, samt informerar om kontrakt

, , , , , ,
Styrelsen för AVTECH Sweden AB (publ) meddelar idag: - att man beslutat att idag inlämna ansökan om rekonstruktion till Attunda tingsrätt - att likvida medel för att finansiera bolaget under rekonstruktionen kommer att tillföras -…

AVTECH implementerar en ny Aventus NowCast™ generation och offentliggör nya kontrakt inom affärsområdet Professionella ATM-tjänster

, , , ,
AVTECH offentliggör idag att man fortsätter expansionen och kommersialiseringen av sin “gröna flyg”-produktportfölj genom implementationen av en ny generation mjukvara.Aventus NowCast-systemet genererar betydande bränslebesparingar…

AVTECH implements next generation of Aventus NowCast™, and announces new contracts within Professional Services

, , , ,
AVTECH today announces that it continues the expansion and commercialization of its “green flying” product portfolio by implementing its next generation software.The system generates substantial fuel savings and provides crucial input to…