Icelandair och Air Malta signerar avtal för Aventus NowCast™

, , , ,
Mindre än en månad efter att bolaget tillkännagett sitt senaste kontrakt med ett större internationellt flygbolag skriver AVTECH Sweden AB (publ) nu avtal avseende Aventus NowCast™,  med både Icelandair och Air Malta.AVTECH ingår ytterligare…

AVTECH Sweden AB (publ) and NATS establishes cooperation by signing a Memorandum of Understanding

, , , ,
Today AVTECH Sweden AB (publ) announces the signing of a Memorandum of Understanding with NATS which provides a framework to enable strategic cooperation and to develop new product offerings and to generate increased business.NATS is a UK based…

AVTECH Sweden AB (publ) och NATS inleder samarbete genom att ingå ett samförståndsavtal

, , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) tillkännager idag att ett samförståndsavtal har ingåtts med NATS. Samförståndsavtalet utgör ett ramverk som möjliggör ett strategiskt samarbete, utveckling av nya produkterbjudanden samt meraffärer.NATS är…

Air New Zealand sign contract for Aventus Nowcast™

, , , ,
AVTECH Sweden AB has entered into another commercial contract for its Aventus NowCast™ product system, this time with Air New Zealand.Over a short period of time, AVTECH has closed another, strategically important, contract in terms of its…

Air New Zealand signerar avtal för Aventus Nowcast™

, , , ,
AVTECH Sweden AB har ingått ännu ett avtal avseende Aventus NowCast™, den här gången med Air New Zealand.På kort tid har AVTECH vunnit ännu ett betydelsefullt kontrakt för sin vindoptimeringsprodukt Aventus NowCast™. Aventus NowCast™…

GCAS and AVTECH ME partner to offer unique courses in the Middle East.

, , , ,
The Gulf Centre for Aviation Studies (GCAS), a part of ADAC, and AVTECH Middle East have signed a partnership agreement that aims to offer training programs focused on a number of key operational areas such as Performance Based Operations…

GCAS och AVTECH ME sluter partneravtal och erbjuder unika utbildningar i Mellanöstern.

, , , ,
The Gulf Centre for Aviation Studies (GCAS), en del av ADAC, och AVTECH Middle East har skrivit under ett partneravtal i syftet att erbjuda utbildningar och kurser med fokus på områden som Performance Based Operations (PBO), Collaborative…

AVTECH vinner två kontrakt inom det viktiga Wake Vortex-området (turbulens genererad av vingspetsvirvlar) med en betydande flygplats i Mellanöstern.

, , , ,
Turbulens genererad av vingspetsvirvlar begränsar kapaciteten samt utgör en potentiell säkerhetsrisk vid flygplatser världen över. AVTECHs nyligen utvecklade verktyg för analys och hantering av detta problem bidrar till att förbättra…

AVTECH signs two contracts in the key wake vortex area with a Middle Eastern airport.

, , , ,
Wake vortex limits capacity and is a potential safety issue at airports around the world; newly developed AVTECH systems contribute to increased capacity while maintaining or improving safety levels. The use of these tools constitutes another…

Flightradar24 AB and AVTECH Sweden AB sign agreement to make Air Transportation more efficient and predictable.

, , , ,
Flightradar24 is globally known for its innovative applications in tracking aircraft and AVTECH is known for its innovative applications and systems in the air transport industry. Both companies have signed an agreement with the purpose of…