Förändring av CFO i AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , ,
Britt-Marie Lodenius har efter ca tre år som CFO för AVTECH Sweden AB (publ) (”Bolaget”) valt att gå vidare till nya utmaningar och kommer under december 2020 avsluta sin tjänst i bolaget. Christina Zetterlund har rekryterats och…

Change of CFO in AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , ,
Britt-Marie Lodenius has after three years as CFO of AVTECH Sweden AB (publ) (the “Company”) decided to move on to new challenges and will in December 2020 leave her position in the company. Christina Zetterlund has been recruited and…

Lars Lindberg resigns as board member of AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , ,
Board member Lars Lindberg has at his own request chosen to resign from the board of AVTECH Sweden AB (publ) (the "Company") due to an increased workload in other assignments. Lars Lindberg has had a role in the company for a long time…

Lars Lindberg avgår som styrelseledamot i AVTECH Sweden AB (publ)

, , , , , ,
Styrelseledamoten Lars Lindberg har på egen begäran valt att avgå ur styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ) (”Bolaget”) till följd av ökad arbetsbelastning i andra uppdrag. Lars Lindberg har haft en roll i bolaget under en lång period…

AVTECH announces the selection of a new CEO

, , , , , ,
The Board of Directors of AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH" or "The Company") today makes the following announcement: AVTECH Sweden AB announces that the selection process for a new CEO has been completed. Mr David Rytter will…

AVTECH informerar om val av ny VD

, , , , , ,
Styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH” or ”The Company”) informerar idag om följande:  AVTECH Sweden AB meddelar att selekteringsprocessen för en ny VD har slutförts. Mr. David Rytter har valts till att bli ny VD i AVTECH…

AVTECH offentliggör ledningsförändringar

, , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH" och/eller "Bolaget") offentliggör idag följande ledningsförändringar: David Rytter, tidigvarande teknisk chef inom affärsområde Aventus NowCast har gått in i en nyskapad funktion som…

AVTECH announces management changes

, , , , , ,
AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH" or "the Company") today announces the following management changes: David Rytter, the former Technical Head within the Aventus NowCast Business Area has entered into a newly created position…

AVTECH appoints a new Chief Executive Officer

, , , , , ,
The Board of AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH" and / or "the Company") today announces that the Board of Directors, following discussions initiated by and in full agreement with the company's CEO Christer Staaf, has decided…

Ny Verkställande Direktör i AVTECH

, , , , , ,
Styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH” och/eller ”Bolaget”) offentliggör idag att Styrelsen efter diskussioner initierade av och i fullt samförstånd med Bolagets Verkställande Direktör Christer Staaf har beslutat att från…