Rättelse Bokslutskommunike i Avtech Sweden AB (publ) januari-december 2018

, , , , , , ,
I bokslutskommunike som offentliggjordes den 12/2 2019, uppgavs tyvärr en felaktig siffra vad gäller de externa kostnader för Q4 2018, se sid 9 Externa kostnader. Rättelsen har ingen påverkan på resultatet. Korrekt siffra externa kostnader…

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari – december 2018

, , , , , , ,
AVTECH-koncernens omsättning för det fjärde kvartalet 2018 uppgick till MSEK 4.2(4,1). Omsättningen för tolvmånadersperioden uppgick till 16,0 (14,1). Rörelseresultatet före avskrivningar för det fjärde kvartalet 2018 var MSEK +0,7…

AVTECH och Norwegian ingår avtal om Aventus vindupplänkning

, , , , , , ,
AVTECH meddelar att ett kommersiellt avtal har ingåtts med Norwegian Airshuttle A/S för Aventus AIR och Aventus NowCastTM.  Styrelsen för AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH" eller "Företaget") gör idag följande tillkännagivande: AVTECH…

Avtech in Sweden AB (publ) presenterar på Redeye Technology Day, 20 november 2018.

, , , ,
Den 20 november presenterar, Christer Fehrling VD, Avtech Sweden AB (publ) den senaste utvecklingen i bolaget på Haymarket by Scandic, Hötorget 13-15, Stockholm. Presentationen livesänds och kan följas på www.redeye.se. Presenationen kommer…

AVTECH kommunicerar en affärsuppdatering

, , , ,
Styrelsemedlemmar i Avtech förvärvar onoterade A-aktier av annan styrelsemedlemLars Lindberg, styrelseledamot i Avtech Sweden AB (publ) säljer sammanlagt 512000 onoterade A-aktier till styrelseledamöterna Johnny Olsson, Christer Fehrling…

AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – september 2018

, , , , , , ,
AVTECH-koncernens omsättning för det tredje kvartalet 2018 uppgick till MSEK 3,1 (2,7) Rörelseresultatet före avskrivningar för det tredje kvartalet 2018 var MSEK 1,0 (0,5) och för niomånadersperioden MSEK 1,5 (1,0). Nettoresultatet…

AVTECH kommunicerar en affärsuppdatering

, , , , , ,
Styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH" eller "Bolaget") kommunicerar idag följande affärsuppdatering: STYRELSEN I AVTECH SWEDEN AB (PUBL) HAR EFTER ETT ÅRS SAMARBETE MED TVÅ NUVARANDE KUNDER BESLUTAT ATT ÖKA TAKTEN…

AVTECH AB (publ) informerar om ändring i finansiella kalendern

, , , , , ,
I den finansiella kalendern är publiceringen av delårsrapporten för januari – september 2018 planerad att offentliggöras 16 oktober 08:30. Då internt arbete har försenats p.g.a. sjukdom har det beslutats att senarelägga offentliggörandet…

AVTECH och Norwegian planerar utökat samarbete för minskad bränsleförbrukning

, , , , , ,
AVTECH annonserar ett “Letter of Intent” med Norwegian Airshuttle A/S för implementering av Aventus AIR och Aventus NowCast™Styrelsen för AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH" eller "Företaget") gör idag följande tillkännagivande: AVTECH…

AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – juni 2018

, , , , , , ,
AVTECH-koncernens omsättning för det andra kvartalet 2018 uppgick till MSEK 3,3(2,4). Rörelseresultatet före avskrivningar för det andra kvartalet 2018 var MSEK 0,2 (-1,1) och för sexmånadersperioden MSEK 0,4 (0,5). Nettoresultatet…