AVTECH Swedens årsredovisning för 2018 publicerad

, , , , , ,
AVTECH Swedens årsredovisning för verksamhetsåret 2018 är nu offentlig och finns tillgänglig för nedladdning på www.avtech.aero.Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av de kontaktpersoner som anges nedan, …

Kallelse till årsstämma 2019 i AVTECH Sweden AB (publ), 556568-3108

, , , , , , ,
ÅRSSTÄMMA I AVTECH SWEDEN AB (PUBL) Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org.nr 556568-3108, ("Bolaget") har idag kallats till årsstämma onsdagen den 22 maj 2019 kl. 10.00 i Kista Science Tower, Färögatan 33 i Kista. Aktieägare…

AVTECH AB (publ) informerar om ändring i finansiella kalendern

, , , , , ,
I den finansiella kalendern är publiceringen av delårsrapporten för januari – mars 2019 planerad att offentliggöras den 12 april 08:30. Det har beslutats att senarelägga offentliggörandet av rapporten till den 8 maj kl. 08.30. Ändringen…

AVTECH beviljas stöd från Svenska Energimyndigheten för ytterligare utveckling

, , , ,
AVTECH meddelar att den Svenska Energimyndigheten beviljat AVTECH ekonomiskt stöd för att ytterligare utveckla Aventus systemet. Flygbolaget Norwegian kommer att ta en aktiv del i det planerade utvecklingsarbetet. Det nya projektet har som…

Rättelse Bokslutskommunike i Avtech Sweden AB (publ) januari-december 2018

, , , , , , ,
I bokslutskommunike som offentliggjordes den 12/2 2019, uppgavs tyvärr en felaktig siffra vad gäller de externa kostnader för Q4 2018, se sid 9 Externa kostnader. Rättelsen har ingen påverkan på resultatet. Korrekt siffra externa kostnader…

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari – december 2018

, , , , , , ,
AVTECH-koncernens omsättning för det fjärde kvartalet 2018 uppgick till MSEK 4.2(4,1). Omsättningen för tolvmånadersperioden uppgick till 16,0 (14,1). Rörelseresultatet före avskrivningar för det fjärde kvartalet 2018 var MSEK +0,7…

AVTECH och Norwegian ingår avtal om Aventus vindupplänkning

, , , , , , ,
AVTECH meddelar att ett kommersiellt avtal har ingåtts med Norwegian Airshuttle A/S för Aventus AIR och Aventus NowCastTM.  Styrelsen för AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH" eller "Företaget") gör idag följande tillkännagivande: AVTECH…

Avtech in Sweden AB (publ) presenterar på Redeye Technology Day, 20 november 2018.

, , , ,
Den 20 november presenterar, Christer Fehrling VD, Avtech Sweden AB (publ) den senaste utvecklingen i bolaget på Haymarket by Scandic, Hötorget 13-15, Stockholm. Presentationen livesänds och kan följas på www.redeye.se. Presenationen kommer…

AVTECH kommunicerar en affärsuppdatering

, , , ,
Styrelsemedlemmar i Avtech förvärvar onoterade A-aktier av annan styrelsemedlemLars Lindberg, styrelseledamot i Avtech Sweden AB (publ) säljer sammanlagt 512000 onoterade A-aktier till styrelseledamöterna Johnny Olsson, Christer Fehrling…

AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – september 2018

, , , , , , ,
AVTECH-koncernens omsättning för det tredje kvartalet 2018 uppgick till MSEK 3,1 (2,7) Rörelseresultatet före avskrivningar för det tredje kvartalet 2018 var MSEK 1,0 (0,5) och för niomånadersperioden MSEK 1,5 (1,0). Nettoresultatet…