AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – juni 2018

, , , , , , ,
AVTECH-koncernens omsättning för det andra kvartalet 2018 uppgick till MSEK 3,3(2,4). Rörelseresultatet före avskrivningar för det andra kvartalet 2018 var MSEK 0,2 (-1,1) och för sexmånadersperioden MSEK 0,4 (0,5). Nettoresultatet…

AVTECH och Met Office har signerat exklusivt 3-årskontrakt för leveranser och marknadsföring av världsunik 10KM baserad prognosmodell för flygväder

, , , , ,
AVTECH Sweden AB (“AVTECH”) och Met Office, Storbritanniens Nationella Väderlekstjänst, (”The Met Office”), informerar idag om ett ingånget 3-årigt samarbetsavtal mellan de båda företagen. Met Office skall leverera väderdata…

UNIK APP MED AVANCERAD VÄDERINFORMATION HJÄLPER FLYGBOLAG UNDVIKA SVÅRT VÄDER, MINSKA BRÄNSLEKOSTNADER SAMT FÖRBÄTTRA EFFEKTIVITETEN

, , , ,
AVTECH SWEDEN AB (publ), Stockholm, 26 juni 2018 - AVTECH Sweden AB släppte nyligen Aventus SIGMA APP v 1.0 för surfplatta. Aventus SIGMA-tjänsten tar emot väderdata från Met Office (UK) som förutser turbulens med den mest exakta precisionen…

Rapport från årsstämman i AVTECH Sweden AB (publ) (“Bolaget”) den 24 maj 2018  beslutades:

, , , , , , ,
att fastställa Bolagets resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. att bevilja styrelsen och Verkställande Direktören ansvarsfrihet gentemot Bolaget; att arvode till styrelsen oförändrat…

AVTECH Swedens årsredovisning för 2017 publicerad

, , , , , ,
AVTECH Swedens årsredovisning för verksamhetsåret 2017 är nu offentlig och finns tillgänglig för nedladdning på www.avtech.aero. Denna information är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om…

AVTECH kommunicerar en affärsuppdatering

, , , ,
Styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH" eller "Bolaget") kommunicerar idag följande affärsuppdatering:ÅRSSTÄMMA I AVTECH SWEDEN AB (PUBL)Aktieägarna i AVTECH Sweden AB (publ), org.nr 556568-3108, ("Bolaget")…

AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – mars 2018

, , , , , , ,
AVTECH-koncernens omsättning för det första kvartalet 2018 uppgick till MSEK 2,8(2,2). Rörelseresultatet före avskrivningar för det första kvartalet 2018 var MSEK 0,3 (0,2). Nettoresultatet för det första kvartalet 2018 uppgick till…

AVTECH meddelar att utvärderingsprojektet delfinansierat av Svenska Energimyndigheten är genomfört

, , , , , ,
Styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH" eller "Bolaget") kommunicerar idag följande affärsuppdatering:AVTECH meddelar att utvärderingsprojektet delfinansierat av Svenska Energimyndigheten är genomfört   Projektet…

AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari – december 2017

, , , , , , ,
AVTECH-koncernens omsättning för det fjärde kvartalet 2017 uppgick till MSEK 4.1(3,2).  Omsättningen för tolvmånadersperioden uppgick till 14,1 (11,5). Rörelseresultatet före avskrivningar för det fjärde kvartalet 2017 var MSEK…

AVTECH ingår samarbete med Norwegian för att reducera miljöutsläpp

, , , , , ,
Styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH" eller "Bolaget") kommunicerar idag följande affärsuppdatering:AVTECH Sweden AB utökar samarbetet med Norwegian Air Shuttle att omfatta även Aventus SIGMA™Som tidigare meddelats,…