AVTECH Sweden AB (publ) Interim Report January – June 2021

, , , , , , ,
2021 2021 2020 MSEK Quarter 2 Quarter 1 Quarter 2 Net turnover (from sales) 2.7 2.1 3.3 Operating profit before depreciation +1.0 -1.2 +0.7 Net profit +0.3 -2.0 +0.3 Net…

AVTECH Sweden AB (publ) Delårsrapport Januari – Juni 2021

, , , , , , ,
2021 2021 2020 MSEK Kvartal 2 Kvartal 1 Kvartal 2 Omsättning (från försäljning) 2.7 2.1 3.3 Rörelseresultat före avskrivningar +1.0 -1.2 +0.7 Nettoresultat +0.3 -2.0 +0.3 Nettoresultat…

AVTECH SWEDEN AB (publ) INTERIM REPORT JANUARY – JUNE 2020

, , , , , , ,
KEY FIGURES AND EVENTS 2020 2020 2019 MSEK Quarter 2 Quarter 1 Quarter 2 Net sales 3.3 4.0 3.8 Operating profit before depreciation +0.7 +0.3 +1.4 Net profit +0.3 +0.0 +0.5 Net…

AVTECH SWEDEN AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2020

, , , , , , ,
NYCKELTAL OCH HÄNDELSER 2020 2020 2019 MSEK Kvartal 2 Kvartal 1 Kvartal 2 Omsättning 3.3 4.0 3.8 Rörelseresultat före avskrivningar +0.7 +0.3 +1.4 Nettoresultat +0.3 +0.0 +0.5 Nettoresultat…

AVTECH Sweden AB (publ) INTERIM REPORT January – June 2019

, , , , , , ,
AVTECH Group's turnover for the second quarter of 2019 amounted to MSEK 4.0 (3.3).   Operating profit before depreciation for the second quarter of 2019 was SEK +1.4 (+0.2). Net result for the second quarter of 2019 was SEK +0.5 (-0.9)…

AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – juni 2019

, , , , , , ,
AVTECH-koncernens omsättning för det andra kvartalet 2019 uppgick till MSEK 4.0(3,3). Rörelseresultatet före avskrivningar för det andra kvartalet 2019 var MSEK +1,4 (+0,2) Nettoresultatet för det andra kvartalet 2019 uppgick till MSEK…

AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – juni 2018

, , , , , , ,
AVTECH-koncernens omsättning för det andra kvartalet 2018 uppgick till MSEK 3,3(2,4). Rörelseresultatet före avskrivningar för det andra kvartalet 2018 var MSEK 0,2 (-1,1) och för sexmånadersperioden MSEK 0,4 (0,5). Nettoresultatet…

AVTECH Sweden AB (publ) INTERIM REPORT January – June 2018

, , , , , , ,
AVTECH Group's turnover for the second quarter of 2018 amounted to MSEK 3.3 (2.4). Operating profit before depreciation for the second quarter of 2018 was MSEK 0.2 (-1.1) and for the six-month period MSEK 0.4 (0.5). Net profit for the…

AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – juni 2017

, , , , , , ,
AVTECH-koncernens omsättning för det andra kvartalet 2017 uppgick till MSEK 3,5(2,7). Rörelseresultatet för det andra kvartalet 2017 var MSEK -1,1 (-2,6) och för sexmånadersperioden MSEK -2,4 (-6,7). Nettoresultatet för det andra kvartalet…

AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – september  2016

, , , , , , ,
AVTECH-koncernens omsättning för det tredje kvartalet 2016 uppgick till MSEK 2,0 (1,9) bestående i huvudsak av intäkter från affärsområdet Aventus NowCast. Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 5,9 (6,6).  Rörelseresultatet…