AVTECH Sweden AB (publ) Interim Report January – September 2021

, , , , , , ,
       KEY FIGURES AND EVENTS 2021 2021 2020 MSEK Quarter 3 Quarter 2 Quarter 3 Net turnover 3.4 2.7 2.7 Operating profit before depreciation +1.0 +1.0 -0.2 Net…

AVTECH Sweden AB (publ) Delårsrapport Januari – September 2021

, , , , , , ,
NYCKELTAL OCH HÄNDELSER 2021 2021 2020 MSEK Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 3 Omsättning (från försäljning) 3.4 2.7 2.7 Rörelseresultat före avskrivningar +1.0 +1.0 -0.2 Nettoresultat +0.2 +0.3 -0.6 Nettoresultat…

AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – September 2020

, , , , , , ,
  NYCKELTAL OCH HÄNDELSER   2020 2020 2019 MSEK Kvartal 3 Kvartal 2 Kvartal 3 Omsättning 2.7 3.3 4.0 Rörelseresultat före avskrivningar -0.2 +0.7 +1.5 Nettoresultat -0.6 +0.3 +0.6 Nettoresultat…

AVTECH Sweden AB (publ) INTERIM REPORT January – September 2020

, , , , , , ,
KEY FIGURES AND EVENTS  2020 2020 2019 MSEK Quarter 3 Quarter 2 Quarter 3 Net turnover 2.7 3.3 4.0 Operating profit before depreciation -0.2 +0.7 +1.5 Net profit -0.6 +0.3 +0.6 Net…

AVTECH Sweden AB (publ) INTERIM REPORT January – September 2019

, , , , , , ,
AVTECH Group's sales for the third quarter of 2019 amounted to MSEK 4.0 (3.1). Operating profit before depreciation for the third quarter of 2019 was MSEK +1.5 (+1.0) Net profit for the third quarter of 2019 amounted to MSEK…

AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – september 2019

, , , , , , ,
AVTECH-koncernens omsättning för det tredje kvartalet 2019 uppgick till MSEK 4.0(3,1). Rörelseresultatet före avskrivningar för det tredje kvartalet 2019 var MSEK +1,5 (+1,0) Nettoresultatet för det tredje kvartalet 2019 uppgick…

AVTECH Sweden AB (publ) INTERIM REPORT January – September 2018

, , , , , , ,
AVTECH Group's turnover for the third quarter of 2018 amounted to MSEK 3,1 (2,7). Operating profit before depreciation for the third quarter of 2018 was MSEK 1,0 (0,5) and for the nine-month period MSEK 1,5 (1,0). Net profit for the third…

AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – september 2018

, , , , , , ,
AVTECH-koncernens omsättning för det tredje kvartalet 2018 uppgick till MSEK 3,1 (2,7) Rörelseresultatet före avskrivningar för det tredje kvartalet 2018 var MSEK 1,0 (0,5) och för niomånadersperioden MSEK 1,5 (1,0). Nettoresultatet…

AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – september 2017

, , , , , , ,
AVTECH-koncernens omsättning för det tredje kvartalet 2017 uppgick till MSEK 3,7(2,7). Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2017 var MSEK -0,8 (-2,0) och för niomånadersperioden MSEK -3,2 (-8,9). Nettoresultatet för det tredje…

DELÅRSRAPPORT Januari – september 2015

, , , , , , ,
AVTECH-koncernens omsättning för det tredje kvartalet 2015 uppgick till MSEK 1,9 (3,2). Omsättningen för niomånadersperioden uppgick till MSEK 6,6 (8,4). Rörelseresultatet för det tredje kvartalet 2015 var MSEK -2,3 (-0,8) och för…