AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – september 2019

, , , , , , ,
AVTECH-koncernens omsättning för det tredje kvartalet 2019 uppgick till MSEK 4.0(3,1). Rörelseresultatet före avskrivningar för det tredje kvartalet 2019 var MSEK +1,5 (+1,0) Nettoresultatet för det tredje kvartalet 2019 uppgick…

AVTECH Sweden AB (publ) INTERIM REPORT January – September 2019

, , , , , , ,
AVTECH Group's sales for the third quarter of 2019 amounted to MSEK 4.0 (3.1). Operating profit before depreciation for the third quarter of 2019 was MSEK +1.5 (+1.0) Net profit for the third quarter of 2019 amounted to MSEK…

AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – juni 2019

, , , , , , ,
AVTECH-koncernens omsättning för det andra kvartalet 2019 uppgick till MSEK 4.0(3,3). Rörelseresultatet före avskrivningar för det andra kvartalet 2019 var MSEK +1,4 (+0,2) Nettoresultatet för det andra kvartalet 2019 uppgick till MSEK…

AVTECH Sweden AB (publ) INTERIM REPORT January – June 2019

, , , , , , ,
AVTECH Group's turnover for the second quarter of 2019 amounted to MSEK 4.0 (3.3).   Operating profit before depreciation for the second quarter of 2019 was SEK +1.4 (+0.2). Net result for the second quarter of 2019 was SEK +0.5 (-0.9)…

AVTECH Sweden AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari – mars 2019

, , , , , , ,
AVTECH-koncernens omsättning för det första kvartalet 2019 uppgick till MSEK 4.1(2,8). Rörelseresultatet före avskrivningar för det första kvartalet 2019 var MSEK +0,9 (+0,3) Nettoresultatet för det första kvartalet 2019 uppgick…

AVTECH Sweden AB (publ) INTERIM REPORT January – March 2019

, , , , , , ,
AVTECH Group's turnover for the first quarter of 2019 amounted to MSEK 4.1 (2.8).  Operating profit before depreciation for the first quarter of 2019 was MSEK +0.9 (+0.3).   The net result for the first quarter of 2019 amounted to MSEK…

Rättelse Bokslutskommunike i Avtech Sweden AB (publ) januari-december 2018

, , , , , , ,
I bokslutskommunike som offentliggjordes den 12/2 2019, uppgavs tyvärr en felaktig siffra vad gäller de externa kostnader för Q4 2018, se sid 9 Externa kostnader. Rättelsen har ingen påverkan på resultatet. Korrekt siffra externa kostnader…

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari – december 2018

, , , , , , ,
AVTECH-koncernens omsättning för det fjärde kvartalet 2018 uppgick till MSEK 4.2(4,1). Omsättningen för tolvmånadersperioden uppgick till 16,0 (14,1). Rörelseresultatet före avskrivningar för det fjärde kvartalet 2018 var MSEK +0,7…

YEAR-END REPORT January – December 2018

, , , , , , ,
The turnover of the AVTECH Group for the fourth quarter of 2018 amounted to MSEK 4.2 (4.1). Turnover for the twelve-month period amounted to 16.0 (14.1). Operating profit before depreciation for the fourth quarter of 2018 was MSEK +0.7 (+0.3)…

AVTECH Sweden AB (publ) INTERIM REPORT January – September 2018

, , , , , , ,
AVTECH Group's turnover for the third quarter of 2018 amounted to MSEK 3,1 (2,7). Operating profit before depreciation for the third quarter of 2018 was MSEK 1,0 (0,5) and for the nine-month period MSEK 1,5 (1,0). Net profit for the third…