AVTECH informerar om val av ny VD

Styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH” or ”The Company”) informerar idag om följande: 

AVTECH Sweden AB meddelar att selekteringsprocessen för en ny VD har slutförts. Mr. David Rytter har valts till att bli ny VD i AVTECH Sweden AB. Han kommer att påbörja sitt nya uppdrag senast den 1 januari 2020. 

David Rytter är för närvarande teknikansvarig (CTO) inom AVTECH och har omfattande kunskap om företagets service och produkter. Han deltar redan idag aktivt inom företagets produktutveckling- och marknadsföringsaktiviteter. 

”Vi är väldigt nöjda med att kunna välkomna David till rollen som VD i AVTECH” säger Bo Redeborn, Styrelseordförande. 

Christer Fehrling, nuvarande VD, kommer att fortsätta sitt engagemang inom AVTECH som styrelsemedlem och större aktieägare samt att assistera David till ett harmoniskt övertagande av ledarrollen.  
Styrelsen förblir oförändrad och kommer att ge David sitt fulla stöd för att åstadkomma ökad framgång och tillväxt för företaget.
 
 

 
För mer information, vänligen kontakta

Bo Redeborn, Chairman of the Board, +46 (0) 8 544 104 80
Christer Fehrling, Managing Director, +46 (0) 8 544 104 80

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 oktober 2019 kl 15.00 CET.

 
Om AVTECH Sweden AB (publ)

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ First North Growth Market och har utsett Redeye AB, tel: 08-121 576 90 och e-postadress certifiedadviser@redeye.se, till bolagets Certified Adviser.

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly