AVTECH kommunicerar en uppdatering av marknadsläget.

AVTECH Sweden AB styrelse kommunicerar följande uppdatering av marknadsläget.

För närvarande är 6 stycken europeiska flygbolag i olika faser av genomförande av tester av Aventus Full Flight. Dessa flygbolag representerar en total flygplansflotta överstigande 700 flygplan. Den övervägande delen av dessa flygplan utgör tekniskt möjliga användare av såväl Aventus Full Flight, SIGMA samt vårt nya flygoptimeringssystem. Varje ny kund behöver initialt installera och tekniskt testa basvarianten av produkt familjen Aventus Full Flight. Därefter kan en utvidgning av produktfamiljen ta vid. 

Varje flygbolag har individuellt anpassade avtal som beskriver testernas omfattning och tidslängd. Det innebär att utvärderingar och förväntade kontraktsförhandlingar beräknas vara slutförda under en längre tidsperiod, med början under Q4 2019 och vidare under Q1 och Q2 2020. Vi har indikationer på att fler potentiella nya kunder kommer att vilja påbörja tester av Aventus produktfamiljen i egen drift under första halvan av 2020. 

proFLIGHT appen har för närvarande fler ca 600 användande piloter som opererar flygplan från mer än 90 olika flygbolag. Hittills har ett stort antal användande piloter lovprisat proFLIGHT appens informationskvalitet och användbarhet under genomförda flygningar.

 

För mer information, vänligen kontakta
Bo Redeborn, Chairman of the Board, +46 (0) 8 544 104 80

Christer Fehrling, Managing Director, +46 (0) 8 544 104 80
David Rytter, Chief Technical Officer, +46 (0) 8 544 104 80

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2019 kl 10.30 CET.

   
Om AVTECH Sweden AB (publ)

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm/Kista AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ  First North Growth Market och har utsett Redeye AB, tel: 08-121 576 90 och e-postadress certifiedadviser@redeye.se, till bolagets Certified Adviser.

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly