AVTECH och Norwegian ingår avtal om Aventus vindupplänkning

AVTECH meddelar att ett kommersiellt avtal har ingåtts med Norwegian Airshuttle A/S för Aventus AIR och Aventus NowCastTM.

 
Styrelsen för AVTECH Sweden AB (publ) ("AVTECH" eller "Företaget") gör idag följande tillkännagivande:

AVTECH Sweden AB meddelar att den avsiktsförklaring som ingåtts med Norwegian Airshuttle A/S (”Norwegian”) om kommersiell implementering av AVTECH’s Aventus vindupplänkningstjänster per den 01 november 2018 har övergått till ett kommersiellt avtal.

Som tidigare meddelats har AVTECH och Norwegian genomfört ett projekt, delvis finansierat av Energimyndigheten, inriktat på att utvärdera AVTECH’s Aventus AIR-produkt.

Det är med stor tillfredsställande som AVTECH och Norwegian nu låter meddela att resultatet av det genomförda samarbetet lett fram till ett avtal om att implementera Aventus-systemet som en standardiserad och permanent del av Norwegians operationer. Norwegian, som har en av världens yngsta flygplansflottor, strävar ständigt för att minska utsläpp av såväl CO2som NOxoch det gemensamma samarbetet har tydligt visat att AVTECH’s teknologi sänker bränsleförbrukningen, och därmed miljöpåverkan, för ett flygbolag.

-Samarbetet med Norwegian har visat på alla de fördelar vår teknologi kan ge och vi är glada över att ingå ett kommersiellt avtal med ett flygbolag som med sin moderna och bränsleeffektiva flygplansflotta redan har minskat utsläppen betydligt. Med AVTECH:s unika vädertjänst minskar de bränsleförbrukningen och utsläppen ytterligare Sören Skog marknadsansvarig på AVTECH.

-Norwegian bedriver ett systematiskt förbättringsarbete och har beskrivit ett antal områden man menar sig behöva optimera ytterligare. Jag ser framför mig ett antal områden där AVTECH genom både innovation och utveckling av befintliga system kan bidra till att optimera flygningar från ”start till landning” både för Norwegian och andra flygbolag, säger han vidare.

I september 2018 har Norwegian för andra gången utsetts till världens mest bränsleeffektiva transatlantiska flygbolag av International Council on Clean Transportation (ICCT), samma miljöinstitut som avslöjade Volkswagen-skandalen.

-AVTECH har visat sig både kompetenta och drivande i att hitta de lösningar som Norwegian letar efter i sitt arbete med reducerad miljöpåverkan säger Tomas Hesthammer, Director Flight Operations på Norwegian Air shuttle.
-Vi är glada över att i första hand se en minskad bränsleförbrukning i våra redan effektiva operationer, men även över att ha funnit en partner som kan tillhandahålla tekniska lösningar för ytterligare optimering, fortsätter Hesthammar.
-Vi ingår nu ett avtal med Norwegian, giltigt från den 01 november 2018 och ytterligare minst tre år. Vi fortsätter samarbetet med vår kund om hur AVTECH ytterligare ska bidra till förenklingen av de komplicerade optimeringsprocesser som omger varje flygning. Detta innebär att vi redan i början av 2019 avser etablera ett utvidgat samarbete med Norwegian kring AVTECH’s nyutvecklade produkter, säger Sören Skog.
-AVTECH står inför en spännande utveckling, där inte minst samarbetet med Norwegian visat att även om det tar en viss tid innan ekonomiska resultat kan uppnås, utvecklar AVTECH produkter som marknaden efterfrågar. Jag är övertygad om att vi under 2019 kommer se den påbörjade utvecklingen ge ytterligare resultat i form av såväl kunder som nya produkter, avslutar Skog.

Initialt omfattar avtalet vindupplänkning och värdet på detta avtal överstiger på årsbasis 1 miljon Sek.

 
För mer information kontakta

Christer Fehrling, VD 08 54 104 104
Bo Redeborn, styrelseordförande, 08 544 104 80
Sören Skog, Marknadsansvarig, 08 544 104 80

Denna information är information som AVTECH Sweden AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande via Genius av de kontaktpersoner som anges ovan, dec 11, 2018 klockan 10.30 CET.

Om AVTECH Sweden AB (publ)
AVTECH utvecklar produkter och tjänster för Digital Air Traffic Management (ATM). Dess kunder inkluderar den globala luftfartsindustrin; t.ex. flygbolag, flygplatser, luftfartsmyndigheter, teknikföretag och flygbolagstillverkare. Genom att använda AVTECH:s produkter och tjänster kan varje enskilt flyg samt hela flygoperationen optimeras med avseende på kostnad, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. AVTECH Sweden AB är börsnoterat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: +46 8 545 013 30, till certifierad rådgivare.

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly