AVTECH offentliggör förändring i ledningsgruppen

AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH” eller ”Bolaget”) offentliggör idag att Niklaes Persson tillträder som ny affärsområdeschef för AVTECH’s affärsområde Forskning och Utveckling. Niklaes innehar en Master of Science från KTH, Stockholm och är för nuvarande flygoperativt aktiv som pilot på A321 och A330 för ett stort kommersiellt flygbolag.

Niklaes Persson har sedan 2010 varit verksam i AVTECH inriktat mot Air Traffic Management-operativa koncept- och utvecklingsstrategier samt även deltagit i fokuserad forskning och utveckling. Han kommer i sin nya roll som affärsområdeschef för AVTECH’s affärsområde Forskning och Utveckling att fokusera på AVTECH:s produutveckling innefattande en förstärkning och expansion av Aventus NowCast.

”Vi är mycket glada över att ha kunnat knyta till oss Niklaes som vår nye affärsområdeschef för Forskning och Utveckling”, säger Christer Staaf, AVTECH’s VD. ”Niklaes besitter en rad egenskaper och erfarenheter som är av största betydelse för AVTECH i dess fokusering på ett fåtal produkter och framtida plattformar. Kombinationen av flygoperativ kompetens och Niklaes vetenskapliga höjd är unik och vi ser fram emot ett fruktbart samarbete. Jag vill samtidigt ta tillfället i akt att tacka vår tidigvarande forsknings- och utvecklingschef Anders Palm för det jobb han har gjort under många år med att bygga grunden för där vi är idag”, avslutar Christer Staaf.

För mer information, vänligen kontakta

Christer Staaf, VD, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Mangold Fondkommission AB till Certified Adviser.

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly