AVTECH offentliggör förändringar i A-aktieägande

Styrelsen i AVTECH Sweden AB (publ) (”AVTECH”, ”Bolaget”) offentliggör idag att Lars GV Lindberg, huvudägare och styrelseordförande i AVTECH samt Christer Staaf, Verkställande Direktör i AVTECH, har avyttrat A-aktier i Bolaget till en mindre grupp individuella investerare; Johnny Olsson, den tillträdande styrelsemedlemmen Erik Berggren, nuvarande styrelsemedlem Christer Fehrling samt Lars Bäckvall.

Lars GV Lindberg har avyttrat 450 000 A-aktier motsvarande 3,3% av röstetalet i Bolaget, varav 200 000 A-aktier till Johnny Olsson, 150 000 till Christer Fehrling samt 100 000 till Lars Bäckvall; Christer Staaf har avyttrat 100 000 A-aktier till Erik Berggren motsvarande 0,7% av röstetalet i Bolaget. Efter genomförda transaktioner innehar Lars GV Lindberg ca 30,6 % av rösterna i Bolaget.

Antalet aktieägare i AVTECH uppgick per 2015-04-30 till ca 2 020 st, och det totala antalet aktier uppgick till 56 487 720 st, fördelat på A-aktier, B-aktier och preferensaktier.

För mer information, vänligen kontakta

Lars GV Lindberg, Styrelseordförande, +46 (0) 8 544 104 80

Christer Staaf, Verkställande Direktör, +46 (0) 8 544 104 80

Om AVTECH Sweden AB (publ)                                                                                                                                                                                            

AVTECH utvecklar produkter och tjänster för digitala flygtrafikledningssystem. Kunder är den globala flygindustrins olika aktörer såsom flygbolag, flygplatser, luftfartsverk, teknikföretag och flygplanstillverkare. Med hjälp av bolagets produkter och tjänster kan varje enskild flygning eller hela flygoperationen optimeras vad gäller ekonomi, buller och utsläpp, effektivitet, punktlighet och säkerhet. Huvudkontoret ligger i Stockholm med kontor i Toulouse, Frankrike samt i Dubai, Förenade Arabemiraten. AVTECH Sweden AB (publ) är listat på NASDAQ OMX First North och har utsett Redeye AB, tel: 08-545 013 30, till Certified Adviser.

Receive the latest newsletter

Subscribe To Our Weekly Newsletter

Get notified about new articles quarterly